Fysioterapeuten 3-2019

20 FYSIOTERAPEUTEN 3/19 AKTUELT OVERLEGE Rønnaug Ødegård ved Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon på St. Olavs hospital sa nylig at trening ikke har effekt når personer med fedme skal gå ned i vekt – da er det matinntaket som teller. Hun mener de bør droppe trening, fordi det blir unødig komplisert å ha dette på toppen. – Fysisk aktivitet kan heller komme inn i fase to, når personen skal stabilisere vekta. Fedme er en matrelatert tilstand, ikke en tre- ningsrelatert tilstand, sier Ødegård til Fysio- terapeuten. For lite nyansert Anne Mette Rustaden er fysioterapeut og førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlan- det. Hun har tatt doktorgraden sin på styrke- trening og fedme. Rustaden sier at Ødegård har rett når hun viser til store oversiktsar- tikler som konkluderer med at endringer i kosthold er viktigst når folk med fedme vil ned i vekt. – Det er vanskelig å få til stor nok tre- ningsmengde til at det har effekt på vekta, sier hun. Samtidig mener Rustaden at debatten er blitt lite nyansert og for forenklet. Hun er redd budskapet om å droppe fysisk aktivi- tet kan oppfattes feil. Det er ikke kommet fram tydelig nok at det er flere grupper inne i bildet: de overvektige og de med fedme, og om det er fedme med eller uten tilleggsdi- agnoser, mener hun. Rustaden oppfatter at overlegen har snakket om de tyngste, og me- ner at media og debattanter burde presisert dette. – Jeg er redd for at de som har fem til 15 kilo for mye også vil tro at de kan droppe å trene, at de mister motivasjonen. Noen kan bruke dette for å lette sin egen dårlige samvittighet over å være for lite i bevegelse. Uansett om man går ned i vekt eller ei, gir trening eller fysisk aktivitet store helsegevin- ster. For mange i denne gruppa vil de posi- tive effektene av fysisk aktivitet være vikti- gere enn fem kilo fram eller tilbake i vekt, sier fysioterapeuten. – Det er viktig at vi fysioterapeuter som møter pasienter i ulike fasonger, fremsnak- ker fysisk aktivitet, understreker hun. Ødegård bekrefter at utspillene hennes er myntet på de med fedme, det vil si BMI på 30 og over. En som er 170 centimeter høy – Vi må fremsnakke trening Det har vært mye debatt om trening og vektnedgang. Fysiote- rapeut og forsker Anne Mette Rustaden frykter at overvektige, som ikke har fedme, skal tro at de ikke trenger å bevege seg mer. TEKST Cecilie Bakken Høstmark cbh@fysio.no OPPFATTES FEIL – Debatten om trening og vektnedgang er blitt for lite nyansert, og budskapet om å droppe fysisk aktivitet kan bli oppfattet feil av mange, mener fysioterapeut og førsteamanuensis Anne Mette Rustaden ved Høgskolen i Innlandet. Foto: Sigrun Dancke Skaare, Høgskolen i Innlandet

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy