Fysioterapeuten 3-2019

FYSIOTERAPEUTEN 3/19 25 Ved å lytte til pasienters fortellinger om seg selv og sitt liv kan fysioterapeuter oppdage hva som står på spill. Kort sagt • Manglende oppfølging i treningspro- gram kan skyldes at det er mer viktig for pasienter å tilhele seg og sin livssitua- sjon. • Praktiske tips og råd knyttet til hvordan utføre daglige aktiviteter er betydnings- fullt for pasienter, mens fysioterapeuter ofte synes å overse betydningen av dette. • Pasientsentrert behandling innebæ- rer å forstå hva pasienters erfaringer innebærer og finne ut hvilke muligheter pasienter har for å gjøre noe med sine utfordringer. forordnet standardiserte treningsprogram uten at informanter har blitt spurt eller un- dersøkt med tanke på sine bevegelsesproble- mer. Informanter har oppfattet dette som å bli sett på og behandlet som objekter «defi- nert ut fra sin diagnose». Som en av infor- mantene uttrykte det; «en blir ikke bedre av å bli behandlet ifølge ’en bok fysioterapeuter kan utenat’». Informantene kan også ha blitt fortalt av fagfolk at dette er noe du «ikke kan bli bra av, og du må bare lære deg å leve med det». Dette mente informantene fratok dem håp om at noe kunne gjøres, og at de ble stå- ende rådville tilbake om hvordan de skulle innrette seg for å leve med plagene. Leger kunne også trivialisere plagene ved å si at slike plager er noe vi alle har, og det er ikke noe å bry seg om. Dette ble oppfattet som at de ble beskyldt for å være hypokondere. Imidlertid var det typisk for de jeg har snak- ket med at negative møter med helseperso- nell førte til at de enten brukte krefter på å lete etter helsepersonell som behandlet dem på en annen måte, eller ga opp helsevesenet og heller brukte kreftene sine på å komme seg igjen på egenhånd. Mine informanter har kommet seg igjen etter langvarige muskel- og skjelettplager, og de er enten i dag symptomfrie eller betyde- lig bedre. De langvarige bedringsprosessene kan neppe forklares som effekt av et spesi- fikt, veldefinert tiltak som er en tenkning som står sterkt i fysioterapi. Det skjer imid- lertid mye annet i møte med fysioterapeut som pasienter verdsetter og finner betyd- ningsfullt. Det er mulig å forstå hva bedrin-

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy