Fysioterapeuten 3-2019

36 FYSIOTERAPEUTEN 3/19 FAG KRONIKK kreftbehandling beskrives nærmere i Fysio- terapi til kreftpasienter (12). Retningslinjen «Lungekreft, kirurgiske pasienter – fysisk aktivitet, trening og videre rehabilitering» (11) kan du lese i sin helhet på Helsebib- lioteket.no. Her finnens blant annet denne konkrete anbefalingen for trening etter opp- varming: Kondisjonstrening med Intervaller Gange i motbakke med to til fire minutters intervalldrag og ett til to minutters aktiv pause i fire til seks serier: Start forsiktig, og øk intensitet og varighet på intervalldraget etterhvert. Registrer Borg skala siste del av hvert drag. Forsøk å tilstrebe en subjektiv anstrengelse på 15–17 (anstrengende til me- get anstrengende). Pasienten skal hive noe etter pusten det siste minuttet i hvert drag, men ikke bli helt utmattet. Styrketrening (innenfor smertegrensen og eventuelle restriksjoner) Progressiv styrketrening med 6–12 repe- tisjoner maksimum (RM) i tre serier for følgende øvelser (i prioritert rekkefølge): beinpress, brystpress, sittende roing, skul- derpress, i tillegg til utfall med belastning, rygghev eller «omvendt flies» og ulike vari- anter av «planken». Start med rolig tilven- ning og fokuser på god teknikk. Veien videre Vi vet at kondisjon er den viktigste predikto- ren for overlevelse og god helse i den gene- relle befolkningen (18) (19) og hos kreftpa- sienter (20). I tillegg vet vi at god kondisjon gir gunstige effekter som bedret funksjonell kapasitet og livskvalitet (6). Ettersom pasi- enter som er operert for lungekreft har vist seg å respondere godt på veiledet trening, håper vi denne kronikken kan bidra til økt bevissthet og kunnskap blant fysioterapeu- ter, som igjen bidrar til at lungekreftopererte får økt fysisk aktivitetsnivå etter operasjo- nen. Det er også vårt ønske at dette innleg- get kan bidra til en endret holdning til pa- sientgruppen blant fysioterapeuter og annet helsepersonell, slik at vi kan bidra til bedret overlevelse og helse hos disse menneskene. Litteraturliste 1. Ni HJ, Pudasaini B, Yuan XT, et. al. Exercise Training for Patients Pre- and Postsurgically Treated for Non-Small Cell Lung Cancer: A Systematic Review and Meta-analysis. Integ Cancer Ther. 16(1), 2017, 63-73. https://doi. org/10.1177/1534735416645180 2. Helsedirektoratet. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft, mesoteliom og thymom. 2018. IS-nummer: IS-2787. 3. Strand T-E, Rostad H, Møller B, et. al. National trends in lung cancer surgery. Eur J Cardiothorac Surg. (42), 2012, 355-8. https://doi.org/10.1093/ejcts/ezs002. 4. Brunelli A, Charloux A, Bolliger CT, et. al. ERS/ESTS clinical guidelines on fitness for radical therapy in lung cancer patients (surgery and chemo-radiothe- rapy). Eur Respir J. Sep;34(3):782, 2009. https://doi. org/10.1183/09031936.00184308 5. Winters-Stone KM, Dobek J, Nail L, et al. Strength trai- ning stops bone loss and builds muscle in postmenopausal breast cancer survivors: a randomized, controlled trial. Breast Cancer Res Treat. 127(2), 2011, 447-456. https:// doi.org/10.1007/s10549-011-1444-z 6. Edvardsen E, Skjonsberg OH, Holme I, et al. High-inten- sity training following lung cancer surgery: a randomised controlled trial. Thorax. 70(3), 2015, 244-50. https://doi. org/10.1136/thoraxjnl-2014-205944 7. Forskningsrådet. Offentlig initierte kliniske studier på kreftområdet. www.forskningsradet.no/ prognett-kreft/ Prosjektarkiv/1253968049691. [Internett] 8. Kreftforeningen. Forskning støttet av oss. https://kreft- foreningen.no/forskning/ forskningsprosjekter-vi-stotter. [Internett] 2014. 9. Conlon A, Gilbert D, Jones B, et al. Stacked stigma: oncology social workers’ perceptions of the lung cancer experience. J Psychosoc Oncol. 28, 2010, 98–115. https:// doi.org/10.1080/07347330903438982 10. Sund ER, Krogstad S. Sosiale ulikheter i helse i Norge – en kunnskapsoversikt. s.l.: Helsedirektoratet, 2005. IS-1304. 11. Oslo Universitetssykehus. Lungekreft, kirurgiske pasienter - fysisk aktivitet, trening og videre rehabilite- ring. 2016. 12. Norsk Fysioterapeutforbund. Fysioterapi til kreftpa- sienter. 2018. 13. Schmitz KH, Courneya KS, Matthews C, et al. American College of Sports Medicine roundtable on exercise guideli- nes for cancer survivors. Medicine and Science inSports & Exercise. 42(7), 2010, 1409-26. https://doi.org/10.1249/ MSS.0b013e3181e0c112 14. Arbane G, Tropman D, Jackson D, et al. Evaluation of an early exercise intervention after thoracotomy for non-small cell lung cancer (NSCLC), effects on quality of life, muscle strength and exercise tolerance: randomised controlled trial. Lung Cancer. 21(2), 2011. https://doi. org/10.1016/j.lungcan.2010.04.025 15. Arbane G, Douiri A, Hart N, et al. Effect of postopera- tive physical training on activity after curative surgery for non-small cell lung cancer: a multicentre randomised controlled trial. Physiotherapy. 100(2), 2014, 100-7. https://doi.org/10.1016/j.physio.2013.12.002 16. Salhi B, Huysse W, Van Maele G, et al. The effect of radical treatment and rehabilitation on muscle mass and strength: A randomized trial in stages I-III lung cancer patients. Lung Cancer. 84(1), 2014, 56-61. https://doi. org/10.1016/j.lungcan.2014.01.011 17. Stigt JA, Uil SM, van Riesen SJ, et al. A randomized controlled trial of postthoracotomy pulmonary rehabili- tation in patients with resectable lung cancer. J Thorac Oncol. 8(2), 2013, 214-21. https://doi.org/10.1097/ JTO.0b013e318279d52a 18. Myers J, Prakash M, Froelicher V, et al. Exercise capasi- ty and mortality among men reffered for exercise testing. The New England Journal of Medicine. 2002, 364(11), 793-801. https://doi.org/10.1056/NEJMoa011858 19. Gulati M, Pandey DK, Arnsdorf MF, et al. Exercise Capasity and the Risk of Death in Women. The St james Woman Take Heart Project. Journal of the American Heart Association. 2003, 10813), 1554-1559. https://doi. org/10.1161/01.CIR.0000091080.57509.E9 20. Jones LW, Eves ND, Mackey JR et al. Safety and feasi- bility of cardiopulmonary exercise testing in patients with advanced cancer. Lung Cancer. 55(2), 2007, 225-232. https://doi.org/10.1016/j.lungcan.2006.10.006 BENPRESS Styrketrening av store muskelgrupper er viktig. Foto: Silje Rustad, NIH https://fysioterapeuten.no/Fag-og-vitenskap

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy