Fysioterapeuten 3-2019

FYSIOTERAPEUTEN 3/19 39 ker å gjøre, og han svarte «stå på hodet». Da stilte vi oss på hodet, begge to, sier han. Moen understreker at han ikke bare blir med på det fordi det er morsomt å stå på hodet, men også for å anerkjenne pasienten gjennom bevegelse. – Mange her sliter med lav selvfølelse. Når jeg er med på pasientens initiativ, viser jeg at jeg aksepterer pasienten. Da får vi en relasjon. Så kan vi fortsette med andre fysio- terapeutiske tiltak, forklarer fysioterapeu- ten. Tar kurs i konflikthåndtering Moen gikk rett fra utdanningen til jobben på akuttpsykiatrisk avdeling. Det var ikke alle behov som ble dekket av fysioterapistudiet. – Vi får kurs i konflikthåndtering og kur- ses i hvordan roe ned en pasient som er på vei til å bli sint. Samtidig har verken jeg eller kollega Morten opplevd fysisk vold fra pasi- enter. Vi utøver jo ikke tvang, slik flere av det andre helsepersonellet gjør. Vi er på tilbuds- siden, forteller han. Fysioterapeuten tenker at det handler mye om å vise respekt og empati. Det er viktig å reflektere over den situasjonen pa- sienten er i, og den avmakten han eller hun føler over ikke å kunne bestemme selv, me- ner han. Bruker piggballer Det er rolig på seksjonen i dag. I og med at personalet går i vanlige klær, er det ikke alltid så lett å vite om du snakker med pasi- ent eller behandler. Fysioterapeutene har tre ulike gruppetimer i uka med ballspill, styr- ketrening og kroppsbevissthet, og individu- elle timer. I dag er det klart for gruppetime i kroppsbevissthet. Fysioterapeutene må rundt på avdelingen og motivere pasientene til å komme. Pasientene blir bedt om å veksle mellom å trampe i gulvet og å gå forsiktig, og kjenne etter hvordan det føles. Så tas piggballene fram. Pasientene står og ruller dem under føttene. – Det er ikke uvanlig å bli svimmel eller kvalm, beroliger Henriksen pasientene. En av pasientene sliter tydelig med ba- lansen, og vil ikke lukke øynene under en av øvelsene fordi han får angst. Avspalter seg fra kroppen Til Fysioterapeuten forklarer psykomotori- keren at de som lider av psykose, kan opp- leve kroppen som fjern, borte eller avspaltet. – De kan oppleve det som at de er utenfor kroppen eller at kroppen blir styrt utenfra. Psykiske belastninger som traumer nedfel- les, oppleves og uttrykkes kroppslig. Mange har smerter. Kroppen kan gå i stressbered- skap og pasienten kan slite med avspenning, PIGGBALLER I gruppetimen om kroppsbevissthet får pasientene kjenne hvordan det føles å ha en piggball under foten. De som lider av psykose, kan oppleve kroppen som fjern, borte eller avspaltet, forteller fysioterapeut Christian Moen (nummer to fra høyre) og psykomotoriker Morten Henriksen (til høyre).

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy