Fysioterapeuten 3-2019

informasjon fra NFF Burde vi vært mer opptatt av pasientens ressurser og mestrings- muligheter? Fred Hatlebrekke forbundsleder Bidrar fysioterapeuter til å opprettholde sykefravær? FYSIOTERAPEUTEN 3/19 43 Som dere leste i forrige nummer av Fysioterapeuten, så er ett av våre helsepolitiske satsningsområder arbeid og helse. Dette er et viktig område for NFF, fordi muskel- og skjelettlidelser er den klart største årsaken til både helsetap og sykefravær i Norge. I 2016 utgjorde korsrygg- og nakkesmerter 15.5 prosent av helsetapet, etterfulgt av angst og depresjon på 10.4 prosent. I tredje kvartal 2018 skyldtes 2.409.828 tapte dagsverk muskel- og skjelettlidelser. Dette utgjorde nær 40 prosent av sykefraværet. For kvinner lå dette fraværet på 34.4 prosent, mens det utgjorde hele 45,8 prosent av menns fravær. Sykefraværet varierer mye mellom de ulike næringene, og det er høyest innen helse- og sosialtjenestene. Fordi fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelett- lidelser er det naturlig at vi involverer oss tungt i dette arbeidet. Området arbeid og helse er stort og involverer mange aktører. Fysioterapeuter bi- drar i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet både gjennom bedriftshelsetjenesten, som HMS-rådgivere i virksomheter, i Arbeidstilsynet, i NAV Arbeidslivssentre og i tiltak som HelseArbeid. Videre arbeider fysioterapeuter tett på arbeidstakere og pasienter i primærhel- setjenesten, både i klinisk praksis og i frisklivssentraler, og manuellterapeutene har en sykemeldingsrolle. Samarbeid med fastleger, arbeidsgivere og NAV er viktig. Her ser vi at det er en vei å gå for at dette skal fungere som det burde, og fysioterapeuter bør bidra til at det skal fungere bedre. I spesialisthelsetjenestens ulike former for arbeidsrettet rehabilitering er også fysioterapeuter tungt representert. Etter jul har NFF reist rundt i landet for å lære mer om de ulike arbeid og helse- virksomhetene. Vi har vært i Alta, Rauland, Hedmark, Trondheim og Oslo. Det har vært både lærerikt og tankevekkende – og hensikten er at vi skal få et så godt beslut- ningsgrunnlag som mulig for å kunne vedta en politisk plattform på hovedlands- møtet i november. Jeg vil ikke forhåndsprosedere, men ønsker likevel å trekke fram et spørsmål som har blitt løftet av flere virksomheter vi har besøkt, og som jeg tenker det er verdt å reflektere over: Er fysioterapeuter med på å opprettholde sykemeldinger fordi vi har et for stort sykdomsfokus? Dette gjelder også resten av helsevesenet og NAV – som etterspør diagnoser. Burde vi i stedet vært mer opptatt av pasientens ressurser og mestringsmuligheter? Avslutningsvis vil jeg understreke at jeg ikke er i tvil om fysioterapeuter må ha bred kunnskap om sammenhenger mellom arbeid og helse og hvordan helse kan styrkes eller forverres gjennom arbeid. Vi må ha kommunikasjonsferdighetene som trengs, og vi må forstå vår egen og andre helseprofesjoners rolle og virkemidler i samspillet med NAV og arbeidslivet.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy