Fysioterapeuten 3-2019

FYSIOTERAPEUTEN 3/19 5 aktuelt Du ser blåmerket til sjuåringen på innsiden av armen, der hun ikke naturlig ville slå seg. Du tenker at hun mestrer mindre enn du er vant til. Den dårlige magefølelsen kommer sni- kende. TEKST og FOTO Cecilie Bakken Høstmark cbh@fysio.no – JEG LURER PÅ om du opplever noe som ikke er så bra? Det spørsmålet kan fysiote- rapeuter stille til barn som de mistenker er utsatt for vold eller overgrep, foreslår psy- kologspesialist Kristine Rysst Heilmann. Sammen med spesialist i klinisk pedago- gikk, Helge Angell-Hansen fra Statens bar- nehus Oslo, holdt hun foredrag på årsmø- teseminaret til Faggruppen for barne- og ungdomsfysioterapi i Sandvika i februar. Det finnes 11 barnehus i ulike fylker. Hit kommer barn som har fått glødende sigaret- ter stumpet på huden. Barn som hver dag får høre av mor at hun skulle ønske de aldri had- de vært født. Bare på barnehuset i Oslo ble 827 barn avhørt i fjor. Huset er innredet med sofaer og leker. Hit kommer politietterfors- kere som er spesialtrent i å avhøre barn. De følger opp det juridiske, mens barnehusets ansatte følger opp det psykiske og samhand- ler med andre instanser, som barnevernet. Se etter blåmerker på feil steder Heilmann og Angell-Hansen oppfordrer fysioterapeuter til å tørre å se og tørre å handle. Det feilplasserte blåmerket MÅ HANDLE Fysioterapeuter må tørre å se og tørre å handle, sa psykologspesialist Kristine Rysst Heilmann og spesialist i klinisk pedagogikk Helge Angell- Hansen fra Statens barnehus Oslo. De snakket om vold mot barn på årsmøteseminaret til Faggruppen for barne- og ungdomsfysioterapi.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy