Fysioterapeuten 3-2019

50 FYSIOTERAPEUTEN 3/19 på nett ÅRSABONNEMENT 2019 Norge: 1.100 kroner. Utland: 1.150 kroner. Offentlige institusjoner: 950 kroner. For medlemmer av NFF inngår årsabonnement i medlemskontingenten. Årsabonnementet løper til det blir skriftlig oppsagt. ANNONSEPRISER – 2019 Se www.fysioterapeuten.no/Annonsere Byråprovisjon: 3,5 prosent. STILLINGSANNONSER kun på nett. Stillingsannonser legges ut fortløpende. Annonsen kan ligge ute i inntil fire uker og koster kr. 4.900. Bestilling sendes til fysioterapeuten@fysio.no Annonseteksten legges ved som et word- dokument. Kommunevåpen eller logo legges ved som eget vedlegg i jpg- eller pdf-format. Bestilles hos: fysioterapeuten@fysio.no MØTER OG KURS: Per sp. mm.: Kr. 38. Spaltebredde: 88 og 180 mm. Kursannonse kun på nett: kr. 3.900. Alle priser er ekskl. moms. FRISTER 2019 Nr. Frist produkt- og kurs- Utgiv. annonser/debatt dato 4 05/04 09/05 5 16/05 12/06 Stillingsannonser kun på nett. Fristene som er angitt, gjelder mottatt i redak- sjonen. Bestillingsfrist, materiellfrist og annul- leringsfrist er samme dato. Reklamasjonsretten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. PRODUKTANNONSER A2 Media AS: Henriette Brattli, henriette@a2media.no Tlf. 971 98 747 ANDRE ANNONSER Kirsten Stiansen, fysioterapeuten@fysio.no Tlf. 413 18 188 ANNONSEMATERIELL Elektronisk. Tilleggsomkostninger for annet materiell belastes kunden. Tekniske data: Format: 210 x 280 mm. Satsflate: 180 x 247 mm. OPPLAG 9.300 TRYKK Ålgård Offset AS Resultater fra en ny dansk studie antyder en effekt av akupunktur mot hetetokter. Men skyldes resultatene placeboeffekt? n «Med bakgrunn av det man vet om placeboeffekt ved bla akupunktur så er jo dette en helt meningsløs studiemetode! Sier ingenting! Og tittelen på artikkelen i Fysioterapeuten burde vært noe i stil med, «Nok en metodesvak akupunkturstudie» slik at de som kun leser rubrikker ikke misforstår!» n «Og dette er det viktig å vite om for fysioterapeuter fordi...????» n «1000 år med resultater og praksis og vi snakker om placebo? Resten av verden må betegnes som idioter? Vitenskapelig arroganse? Hva mer skal man si?» Fra bloggen: Halvveis ut i siste praksisperiode for 3. års- studentene ved UiT Norges arktiske uni- versitet, befinner to studenter seg i Zambia, nærmere bestemt byen Livingstone. I dette blogginnlegget kan du få et lite innblikk i livet som norsk fysioterapeutstudent på ut- veksling i en annen kultur: Vi har praksisplass på General Hospital i Livingstone, Zambia, som er et stort sykehus med egen fysioterapiavdeling. På avdelingen jobber 12 ansatte pluss studenter, hvor de deler på seks behandlingsrom som består av 11 benker, et barnerom og et styrketrenings- rom. Hit kommer pasienter som er henvist fra lege, og pasientene har et bredt spekter av sykdommer og plager. Fysioterapeuter, ergoterapeuter og ortopediingeniører job- ber sammen i felles bygg som et tverrfaglig team. Uka er delt inn i ortopediske dager (mandag, onsdag, fredag) og nevrologiske dager (tirsdag, torsdag). I løpet av praksisoppholdet har vi også reist ut til en landsby der vi til sammen skal være i tre uker. Her jobber vi for en orga- nisasjon som heter Respons Network, som skal hjelpe innbyggerne i landsbyen til å bli mer selvstendige og selvhjulpne. Vi drar rundt på hjemmebesøk til familier med spe- sielle behov og utfører undersøkelser og til- tak. De fleste pasientene vi har i landsbyen er barn med cerebral parese, noen barn med albinisme og noen frakturer. Det er store av- stander mellom hjemmene deres, så vi rek- ker 2-3 hjemmebesøk hver dag. Vi visste ikke helt hva vi skulle forvente før vi reiste nedover, og mange stilte spørs- mål om hvordan fysioterapeuter praktiserte «der nede». Svaret på dette spørsmålet er ganske enkelt; veldig likt som i Norge, men med noen viktige forskjeller. Det som har vært mest interessant og annerledes å lære om er hvordan kultur innvirker på sykdoms- forståelse, behandlingsteknikker og pasient- relasjon mellom terapeut og pasient. I tillegg har vi lært utrolig mye om sykdommer som vi ser lite av i Norge. Det har vært utfordrende å undersøke og behandle pasienter med sykdommer som vi kan lite om. I løpet av studiet har vi lært om de mest vanlige sykdommene i Norge, og hvilken rolle en fysioterapeut spiller i forhold til behandling av disse. De vanligste sykdommene i Zambia er HIV/AIDS, mala- ria og tuberkulose, og fysioterapi spiller en sentral rolle i behandlingen til slike pasien- ter. Av Kamilla Marie Skoglund Ronessen og Våril Hofstad Jensen, FYSIO Les hele innlegget på fysioterapeuten.no . Kommentert på Facebook: Fysioterapi i en fremmed kultur

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy