Fysioterapeuten 3-2020

12 FYSIOTERAPEUTEN 3/20 AKTUELT –Tidligere fikk jeg to lungein- feksjoner i året. Nå får jeg selv gjort mye for å unngå det, sier Tone Kvigne, som har testet en ny app utviklet av en fysio- terapeut i Førde. TEKST Cecilie Bakken Høstmark cbh@fysio.no 61 ÅR gamle Tone Kvigne har redusert lun- gefunksjon etter en operasjon som treåring. Hun bor tre timers kjøring unna sykehuset i Førde i Sogn og Fjordane, og er bare inne til kontroll én gang i året. – Da er det ikke lett å huske hvordan man skal få opp slim. Det er i tillegg ulike teknik- ker avhengig av hvor i systemet slimet sitter, sier hun. En lungefysioterapeut i Førde observerte at denne utfordringen gikk igjen hos mange pasienter. Spesialfysioterapeut Elin Johnsen lanserer i disse dager gratisappen «Pust deg bedre», som hun har utviklet med midler fra Helse Vest, Helse Førde og Stiftelsen Dam. – Det går ofte en god stund mellom hver gang disse pasientene er på sykehuset for kontroll. Eller så er de innlagt med en infek- sjon og har lite krefter. Jeg har ofte tenkt at jeg har sendt dem hjem med mye muntlig informasjon om teknikkene for å få opp slim og dempe åndenød. Når disse pasientene har kommet på kontroll neste gang, viser det seg at de ikke husket hva jeg sa, eller så har de ikke utført teknikkene på riktig måte, sier Johnsen. Hjelp til selvhjelp Bare innen pasientgruppa KOLS er det tro- lig 150.000 mennesker som har diagnosen i Norge. Lungefysioterapeuten tenkte at det var behov for veiledning og hjelp til selvhjelp. – Jeg bestemte meg for å lage en app med bilder og videoer med menneskemodeller i 3D som viser pusteteknikker hvor målset- tingen er å få opp slim og dempe åndenød. Modellene kan gjøres transparente slik at hudteksturen forsvinner. Muskulaturen som aktiveres forandrer farge, så du kan se hva som skjer inne i kroppen. I tillegg er det ani- masjoner som understøtter den fysiologiske responsen de ulike teknikkene har. Det lig- ger også forklaringer i form av tekst, fortel- ler Johnsen. Hun har også lagt inn en del «metaforer» som i overført betydning forklarer prosesse- ne. Det gjelder blant annet løsne-flytte-fjer- ne-prinsippet, hvor støt-teknikk utføres med ulik kraft på de forskjellige lungevolumene. Pasienter kan ofte glemme kompliserte fysiologiske forklaringsmodeller, men hus- ker metaforer om at fartsgrensen når en kjø- rer bil er styrt av veistandarden, og at seil- båten trenger vind i seilet for å få fremdrift, forklarer hun. Appen kan også hjelpe brukerne med å utføre øvelsen riktig. Tiden på inn- og ut- pust kan doseres i hver øvelse ut fra bruke- rens behov. Antall repetisjoner kan legges inn, og brukeren kan trykke på «play» og utføre teknikken mens de følger det model- len på skjermen gjør. Fysioterapeuten har også gjort det mulig for brukerne å legge inn egen informasjon om hvordan det går med øvelsene og legge inn spørsmål de har til neste møte med fy- sioterapeuten. Rettet mot fysioterapeuter Mens Johnsen selv har fått spesialisere seg på lungepasienter, viser hun til at fysiotera- peuter ute i kommunene må jobbe i bred- den med mange ulike pasientgrupper. Hun ønsket at appen også skulle være til hjelp for dem, og har derfor lagt inn en del fagtermi- nologi. Da kan fysioterapeutene bruke verk- tøyet for å heve egen kompetanse ved behov, forklarer hun. – Fysioterapeuten kan legge inn tilpas- ninger i appen, etter å ha sjekket pasientens respons. For eksempel vil lengden på inn- pusten være ulik avhengig av den enkelte brukerens lungevolum. Behandlingen må tilpasses hver enkelt, og det betyr jo at ikke alle brukere skal bruke alt. De teknikkene som ikke er egnet for den enkelte pasient, kan lett tas bort med noen tastetrykk. Puster seg bedre ved hjelp av ny lungeapp HJELPER Pasient Tone Kvigne (til venstre) er fornøyd med den nye appen «Pust deg bedre» som lunge- fysioterapeut Elin Johnsen har utviklet. Foto: Privat

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy