Fysioterapeuten 3-2020

34 FYSIOTERAPEUTEN 3/20 FAG SAMMENDRAG I 2007 og 2008 deltok tusen- vis av trøndere i Kondispro- sjektet. Dette la grunnlaget for utvikling av en kondisjonskal- kulator. TEKST John Henry Strupstad js@fysio.no I tillegg til å gjennomføre alle de andre må- lingene og spørsmålene i HUNT-studien, fikk forsøkspersonene i HUNT3 målt ok- sygenopptaket sitt med en treningstest på tredemølle. Dermed kunne forskere ved Cardiac Exercise Research Group (CERG), NTNU, finne de viktigste faktorene som forteller hvilken kondisjon friske kvinner og menn kan forvente å ha. Det er disse faktorene – nærmere bestemt alder, midjemål eller BMI, fysisk aktivitet på fritida og hvilepuls, som er inkludert i formelen som danner grunnlaget for den etter hvert mye omtalte kondiskal- kulatoren. Lungefunksjon Senere har forskergruppa i CERG vist at kondiskalkulatoren sannsynligvis kan gjøres enda litt mer presis for eldre, hvis man leg- ger til målinger av lungefunksjon i formelen. Etter at kalkulatoren var laget, dokumen- terte forskerne at kondisjonstallet man får estimert har stor betydning for hvor lenge en kan forvente å leve. Det er disse resulta- tene som gjør at de samme forskerne nå an- befaler alle leger å bruke kondiskalkulatoren for å oppdage pasienter som har spesielt høy helserisiko. Dødsrisiko Ved hjelp av kalkulatoren beregnet forsker- ne kondisjonen til 37.000 friske personer som deltok i HUNT1 på 1980-tallet. Deret- ter undersøkte man hvordan det hadde gått med de samme menneskene de neste 24 åre- ne. Det viste seg at risikoen for å dø av hjer- te- og karsykdom sank med 21prosent for hver økning i kondisjon på 3,5 kondisjon- stall, også kalt 1 MET. Dette gjaldt selv om man justerte for andre faktorer som kunne ha påvirket resultatet. Risikoen for å dø uan- sett årsak i løpet av oppfølgingsperioden ble også gradvis lavere jo bedre kondisjon man hadde. Atrieflimmer CERG har også publisert resultater som vi- ser at bedre kondisjon beregnet med kon- diskalkulatoren innebærer lavere risiko for å få atrieflimmer. Også det å øke kondisjonen over tid ser ut til å være gunstig for å hindre flimmer. For kvinner var hver økning på 3,5 kondisjonstall koblet til 16 prosent lavere risiko. Den tilsvarende risikoreduksjonen Kondiskalkulator – nå også for eldre og revmatikere

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy