Fysioterapeuten 3-2020

informasjon fra NFF S Fysioterapeuter kan hele livsløpet. Sissel Hovland Region Sør-Øst Flere fysioterapistillinger nå! FYSIOTERAPEUTEN 3/20 43 I kommuner, institusjoner og helseforetak er administrasjonen i gang med bud- sjettarbeidet for 2021, og vi som fysioterapeuter må være «på» og bidra til kloke og riktige valg. Fysioterapeuter er en viktig yrkesgruppe for et velfungerende helseve- sen. Mer fysioterapiressurser reduserer sykefravær og forebygger helseproblemer. Rehabilitering av kun en pasient per år som kan klare seg hjemme etter hjerne- slag eller lårhalsbrudd sparer kommunen for godt over en million kroner. Dette er omtrent det samme som prisen på en vanlig sykehjemsplass i året. Unngå kirurgi og sats på fysioterapi, som ofte er et billigere og bedre alternativ. Ikke minst med tanke på utfordringene helsesektoren står overfor i forhold til en stadig eldre be- folkning. Muskel- og skjelettlidelser er den vanligste årsaken til sykefravær i Norge, noe som koster samfunnet store summer hvert år. Ifølge Helsepolitisk barometer mener 49 prosent av de spurte at fysioterapeuten er den i helsetjenesten som er viktigst i arbeidet med å redusere sykefravær som følge av muskel- og skjelettplager. Samhandlingsreformens intensjon har dessverre ikke blitt oppfylt og det man- gler ressurser innen fysioterapi for å komme i mål. I erkjennelse av dette etablerer regjeringen nå 19 helsefellesskap hvor sykehus og kommuner skal samarbeide om pasientene. Men det i seg selv gir ikke flere fysioterapeuter. Derfor må vi som nøkkelpersonell framsnakke oss selv, få flere fysioterapeuter som kan bidra på våre helsepolitiske satsningsområder folkehelse, arbeid og helse, habilitering og rehabilitering. Fysioterapeuter kan hele livsløpet. Forebygging og fysisk aktivitet er våre kjerneoppgaver. Hvis vi får administra- sjon og politikere i kommunene til å satse på dette, sammen med funksjon og mest- ring, så vil de gjøre kloke valg. Bruk de mulighetene du har på arbeidsplassen til medvirkning. Vi trenger: • 500 nye fysioterapeut årsverk i helsestasjon og skolehelsetjeneste • Frisklivssentraler i alle kommuner • Å styrke den kommunale rehabiliteringen • At kommunen kartlegger omfanget av deltidshjemler slik at størrelsen er i samsvar med det fysioterapeuten jobber og har en plan for oppjustering i bud- sjettarbeidet • Flere sykehus som jobber med oppgaveglidning • Å styrke fysioterapiområdet i de private institusjonene Sammen må vi få administrasjonen og politikere til å forstå, at å satse på fysioterapi er en investering i både enkeltmenneskers helse og velferdsstatens framtid.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy