Fysioterapeuten 3-2021

FYSIOTERAPEUTEN 3/21 17 Hun bygde opp en fysiotera- piavdeling ved Kongsvinger sykehus, startet kurs for fødende samt spesialiserte seg på brystkreft- og inkonti- nenspasienter. Nå har Rigmor Noer fått Kongens fortjenst- medalje. TEKST Irene Mårdalen im@fysio.no 77-åringen står på farten, da Fysioterapeu- ten får kontakt. Hun skal til sykehjemmet i bygda. Sammen med hunden Eira, skal hun gå tur med personer med demens. – Det var selvsagt utrolig hyggelig å få Kongens fortjenstmedalje. Helt uventet og svært gledelig. Men jeg setter meg ikke i sofaen av den grunn. Turene med demen- te har både jeg og de glede av, sier Noer. Utdannet i 1965 Hun var ferdig fysioterapeut i 1965, og jobbet de første årene med revmatikere. I 1970 fikk hun jobb ved Fysikalsk av- deling på Kongsvinger sykehus, hvor det i starten var 1-2 fysioterapeutstillinger. Fra 1976 ble Noer leder ved avdelingen, og da hun sluttet i 2011 hadde den 12 ansatte. – Jeg har vært spesielt opptatt av kvinnehelse og rehabilitering, både i mitt yrkesaktive liv og også på fritiden. Jeg har samtidig sørget for at vi har hatt ansatte med ulik kompetanse i avdelingen. Det har vært viktig og gjort at vi har blitt et godt team, sier Noer. Utenfor jobb bruke hun også kompe- tansen, og har blant annet holdt en rekke kurs og foredrag for ulike organisasjoner. Hun har vært med å lage fødselsfilm og bok om fødselsforberedelser på 1980-tal- let. Hun har vært Soroptimist, sunget i kor og vært speider. Da hun gikk av med pensjon, var det med en avtale om å kunne jobbe noe fortsatt. – Jeg grudde meg faktisk til å gå av med pensjon. Jobben har betydd mye for meg, og det har vært godt å ha kontakt med ar- beidsplassen siden jeg ble pensjonist, sier Noer. Kronet med medalje Jobben har åpenbart mange satt pris på, og nå er den og hennes frivillige innsats kro- net med Kongens fortjenstmedalje. For å få utmerkelsen, kreves det at du har hatt et samfunnsengasjement utover ordinært arbeid. Det krever at du har gjort noe ekstraordinært; noe mer enn det som forventes av oss. – Jeg er usikker på hva som har moti- vert meg, men jeg har utvilsomt fått moti- vasjon ved å se resultater, sier Noer. Har ufaglært besøkshund Det motiverer henne fortsatt. 1-2 ganger i uken er hun på det lokale sykehjemmet sammen med hunden Eira. En hund Noer betegner som ufaglært besøkshund. – Selv om mange av de med demens ikke husker at jeg har vært der, har de stor glede av turene og samværet med hunden. I disse dager tar jeg alle smittevernregler, så vi klarer oss bra, sier Noer. I sin tale til Noer, la Statsforvalter Knut Storberget vekt på Noers engasjement. Vil oppdatere seg på kneskader før hun møter Kongen Snart skal Noer besøke Kongen. Før hun drar dit, har hun tenkt å oppdatere seg på kneskader. – Jeg har hørt at Kongen har knepro- blemer. Jeg må derfor være godt forberedt, i tilfelle han spør om behandling av knær, sier Noer. På www.fysioterapeuten.no kan du lese hva forslagsstillerne la vekt på. Fikk Kongens fortjenstmedalje, men hviler ikke på laurbærene ENGASJERT Fysioterapeut Rigmor Noer. Foto: Lars Karelius Noer.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy