Fysioterapeuten 3-2021

18 FYSIOTERAPEUTEN 3/21 – Lange ventelister kan vitne om dårlig organisering av praksis og overbehandling av pasienter. Det er mer en uskikk og ikke nødvendigvis et signal om at vi trenger flere fysiote- rapeuter. TEKST Irene Mårdalen im@fysio.no Kraftsalven kommer fra Eli Rongved, Jostein Ellingsen og Kari Randen Hatløy. Sammen driver de klinikken Institutt for manuellte- rapi og psykomotorisk fysioterapi på Melbu i Nordland. – Lange ventelister er ikke automatisk et tegn på at vi trenger flere fysioterapeuter el- ler at terapeuter er populære. Det kan være et signal om dårlig håndtering av egen be- drift, sier Ellingsen. Manuellterapeuten har drevet privat praksis med driftstilskudd i flere tiår. Først sammen med en fastlege, nå med de to psy- komotoriske fysioterapeutene Rongved og Hatløy. – All forskning viser at tidlig interven- sjon gir bedre resultater for pasienten. I tillegg har vi et ansvar ovenfor kommunen som yter driftstilskudd. Med lange ventelis- ter, klarer vi ikke å oppfylle det ansvaret. Det krever at vi gjør tiltak, slik at vi kan ta i mot pasientene uten ventetid, sier Ellingsen. Ville ventelistene til livs Da Hatløy og Rongved ønsket samlokalise- ring med manuellterapeuten, bestemte de seg for å ta et oppgjør med egne ventelister. Målet var å fjerne dem innen tre måneder. – Jeg hadde ventelister på opptil seks må- neder. Det var på mange måter slitsomt også for meg som terapeut. Jeg ble stresset av det, og syntes det var ubehagelig å møte pasien- ter i det offentlige rom. Pasienter som sto på venteliste, sier Rongved. Hun ble derfor med på jobben for å fjer- ne ventelistene. Både hun og Hatløy tenkte i starten at de måtte jobbe en del overtid, for å klare det. Det slapp de. Ansatte helsesekretær Det viktigste tiltaket var å ansette helsese- Tar et oppgjør med ventelister – mener det er en uskikk VENTELISTER er unødvendig, mener fra venstre Jostein Ellingsen, Kari Randen Hatløy og Eli Rongved. Bak helsesekretær Marita Rehnlund. Foto: privat.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy