Fysioterapeuten 3-2021

FYSIOTERAPEUTEN 3/21 19 Trenger du en erfaren fysioterapeut som vikar? • Har jobbet som privatpraktise- rende fysioterapeut med driftstil- skudd i 32 år • Tar jobber i hele Norge – fra Lindesnes til Svalbard • Stiller på kort varsel • Kan jobbe privat, som avtale- fysioterapeut eller vikar for fast ansatte Epost : kanwalarora1949@gmal.com Telefon : 90 67 33 27, Kanwal Arora ANNONSE Untitled-3 1 08.12.2020 14.3 kretær. Marita Rehnlund jobbet allerede for Ellingsen. Etter samlokalisering har hun også blitt helsesekretær for de to psykomo- toriske fysioterapeutene. – Hun setter opp timebestillinger, tar imot avbestillinger, booker nye pasienter ved avbestillinger, organiserer samarbeidsmøter med NAV og gjør en mengde administrative oppgaver. Det har ført til at jeg får mer tid, kan ha flere pasienter og kan konsentrere meg om fysioterapijobben, sier Hatløy. Hun mener hun kan ha cirka én pasient mer per dag takket være jobben som helse- sekretæren gjør. Ellingsen klarer to pasien- ter mer per dag. – Kolleger spør om jeg har råd til å bruke helsesekretær. Svaret er at jeg tjener på det, nettopp fordi jeg får mer tid til pasientene og kan ha flere. Jeg kan fokusere på behandling, sier Rongved. Slik ryddet de i ventelistene Da ventelisteoppryddingen startet, sørget de for å få en oversikt over hvem som sto på listene. Alle pasientene ble kontaktet. Noen hadde ikke lenger behov, og ble fjernet av den grunn. Alle fikk deretter time til vurdering. Etter en vurdering, viste det seg at ikke alle trengte psykomotorisk fysioterapi like- vel. De som da var igjen på listen, fikk be- handlingstimer. – I tillegg hadde jeg mer fokus på å av- slutte behandlinger. Som psykomotorisk fysioterapeut er det fristende å tenke at 30 behandlinger er bedre enn 10. Min erfaring er at det ikke er farlig å avslutte. Da får pa- sienten sjansen til å teste det de har lært på egenhånd, og kan eventuelt komme tilbake etter en periode, sier Rongved. Avslutter pasienter Hun opplever at pasienten enkelte ganger er engstelige for å avslutte behandlingen. Da er kommunikasjon avgjørende. – Vi kan også ha en mellomløsning. Ikke alle pasienter har behov for behandling hver uke. Flere av mine pasienter kommer an- nenhver uke, og det går overraskende bra, sier Hatløy. Ellingsen mener det også er viktig at fy- sioterapeuter oppfordrer pasienter til i stør- re grad å klare seg selv. – Vi har for eksempel ikke treningssal. Det fordi jeg utfordrer pasientene til å kom- me seg ut i marka. Dessuten kan de alltids kontakte oss, hvis de har behov, sier han. Avtalefysioterapeutene opplever også at kommunen er fornøyd. – Vi bestemte oss for å fjerne ventelistene på tre måneder. Det tok kortere tid enn som så, og var enklere enn jeg trodde, sier Rong- ved. Nå ønsker de tre å hjelpe andre avtalefy- sioterapeuter som også ønsker å redusere el- ler fjerne ventelistene. – Vi stiller gjerne opp med råd og tips. Det er bare å ta kontakt, sier de tre. n Vi bestemte oss for å fjerne ventelistene på tre måneder. Det tok kortere tid enn som så, og var enklere enn jeg trodde. Artikkelen om ventelister ble lest av hele 6.256 av våre lesere, da Fysioterapeuten publiserte den på Facebook. Flere kastet seg også inn i debatten. To av innleggene kan du lese under Meninger på side 54. Ventelister engasjerer Annonsér på fysioterapeuten.no og våre nyhetsbrev Vi har 159.000 klikk på våre nettannonser Du når 10.000 fysioterapeuter gjennom våre nyhetsbrev

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy