Fysioterapeuten 3-2021

FYSIOTERAPEUTEN 3/21 25 Ønsker debatt om driftstilskuddsordningen Forbundslederne Gerty Lund (NFF) og Linda Linge (PFF) ønsker begge debatt om driftstilskuddsordningen. NFF Forbundsleder Gerty Lund mener det er nødvendig at Norsk Fysioterapeutforbund tør å ta debatten om ja eller nei til driftstil- skuddsordningen. Foto: Irene Mårdalen. – Debatten er nødvendig. Vi må tørre å ta også de vanske- lige samtalene, og dette er definitivt en av dem. For meg er det viktig at vi tar debatten på riktige premisser og med rett grunnlag, sier Gerty Lund i Norsk Fysioterapeutforbund. Hun vil ikke flagge hva hun mener om ordningen, fordi hun ønsker å høre alle innspill, og vil ikke at debatten skal bære preg av hennes syn. Samtidig er hun krystallklar på at Norge trenger et solid og sterkt offentlig helsevesen og at fysioterapeuter har en nødvendig og naturlig plass i det landskapet. – Kommunene har ansvar for å tilby fysioterapitjenester til sine innbyggere. Det kan de gjøre ved å ansette fysiote- rapeuter, opprette driftstilskudd eller ha en kombinasjon slik de fleste velger. Både fast ansatte og de som driver selv- stendig med og uten tilskudd, er avgjørende for at Norge skal ha et fullverdig helsetilbud. I tillegg er det avgjørende at kommunene samarbeider godt med både ansatte, avta- lefysioterapeuter og helprivate slik at tjenestene er tilpasset det innbyggerne trenger, sier Lund. Hun mener NFFs oppgave er å legge til rette slik at alle fysioterapeuter har best mulig arbeidsvilkår, samt sørge for at pasientene får det de trenger. – Vi vet at vi mangler fysioterapeuter i en rekke kom- muner for å kunne tilby et fullverdig helsetilbud. I tillegg

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy