Fysioterapeuten 3-2021

26 FYSIOTERAPEUTEN 3/21 Mannlige avtalefysioterapeuter får mer enn 200.000 kroner mer i snitt hvert år fra Helfo enn kvinnelige fysioterapeuter med driftsavtale. Det fremgår av tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). I snitt mottok de 3.441 fysioterapeutene med kommunal driftsavtale 716.000 kroner i egenbetaling fra pasienter og refusjon fra Helfo, viser tall fra 2019. Men det var markant forskjell mellom kjønnene. Kvinner mottok i snitt 618.000 kroner, mens menn i snitt mottok 825.000 kroner. Beløpet øker jo eldre avtale- fysioterapeuten er, men er noe lavere for de eldste. Blant avtalefysioterapeuter som er under 29 år, var for- skjellene lavere. Kvinner under 29 mottok i snitt 324.000 kroner i refusjon og egenandeler, mens menn mottok i snitt 394.000 kroner. SSB har ikke data på hvor stor andel av differansens som skyldes ulik størrelse på avtalehjemler. Mannlige fysioterapeuter får mest fra Helfo ser vi et press både på driftstilskuddsord- ningen og på ansatte. Flere kommuner reduserer eller ønsker å redusere antal- let tilskudd og ansatte. Som forbund har vi en kjempeoppgave med å sørge for at kommuner tilbyr mer – ikke mindre - fy- sioterapi, sier Lund. Da hun utdannet seg til fysioterapeut, var drømmen å bli selvstendig nærings- drivende. Det ble hun aldri. Lund gjorde karriere som sykehusfysioterapeut. Forbundsleder Linda Linge i Privat- praktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) har hatt driftstilskudd siden ord- ningen kom i 1984. Hun mener likevel ikke ordningen er optimal. – Formålet var å sørge for fysioterapi i hele landet. Jeg var skeptisk til om det ville være så enkelt, og ser fortsatt at det er begrensende for enkelte. Som fysiotera- peut kan du for eksempel ikke ta med deg driftstilskuddet, hvis du vil flytte. Det har riktignok blitt rimeligere for pa- sientene å gå til fysioterapeut med driftstilskudd i og med frikortordningen, men de må beregne mye ventetid fordi det er for få driftstilskudd i mange kommuner, sier Linge. Hun mener at det for mange pa- sienter blir et økonomisk spørsmål, hvis de ønsker time raskere hos en helprivat fysioterapeut. Linge ønsker ikke å fjerne ordnin- gen, og mener heller ikke det er rea- listisk. Hun vet at den oppleves som trygg for mange. Samtidig ser hun at det er vanskelig å starte som helprivat for nyutdannede, og ser at veien med å få flere kommunalt ansatte er lang. – Kanskje kunne det være en idé å dele opp hele tilskudd i to. Da hadde vi fått dobbelt så mange driftstil- skudd, og hver enkelt fysioterapeut måtte i så fall fått refusjon fra Helfo for pasientbehandlinger, sier Linge. Både Lund og Linge tror fysiotera- peutene generelt hadde stått sterkere, hvis de hadde vært under samme paraply, og ikke delt i tre organisasjoner slik det er nå. Den diskusjonen får vi ta ved neste korsvei. n PFF Forbundsleder Linda Linge i PFF ønsker ikke å fjerne driftstilskuddsord- ningen, men tenker hele tilskudd kan halveres. Foto: privat.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy