Fysioterapeuten 3-2021

FYSIOTERAPEUTEN 3/21 27 Flere med fulltidshjemler Tallene viser derimot at flere nå enn tidligere har fulltids- hjemler. Ved utgangen av 2019 hadde 1.846 fysioterapeuter fulltids avtalehjemmel. Det viser tall kommunene har sam- let gjennom KOSTRA. Det er en økning på 126 fra 2015 til 2019. I tillegg har antallet hjemler under 40 prosent blitt halv- ert; fra 211 til 103 hjemler. I 2009 var over 700 hjemler un- der 40 prosent. Mye av økningen skyldes at en del av de små hjemlene er slått sammen til større hjemler. Fra 2013 kom reglene om at hjemler skal tilsvare minst 50 prosent stilling, og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) har gått i bresjen for å øke hjemlene. Få unge avtalefysioterapeuter Tallene viser også at det er svært få unge avtalefysiotera- peuter. I 2019 var 42 prosent av alle fysioterapeuter under 40 år. Bare 20 prosent av avtalefysioterapeutene er under 40 år. 57 prosent av dem var ansatt i kommunene. Tallene for fysioterapeuter over 60 år er nærmest mot- satt. Kun åtte prosent av dem er ansatt i en kommune, mens 25 prosent av dem har driftsavtale. Enda færre innvandrere Fysioterapeuter med innvandreropphav glimrer med sitt fravær blant avtalefysioterapeutene, og det blir færre enn det har vært. I 2015 hadde 9,6 prosent av fysioterapeuter med drifts- avtale innvandreropphav. I 2019 hadde tallet sunket til 8,9 prosent, og de fleste innvandrere med driftsavtale kommer fra Sverige, Danmark, Nederland, Tyskland og India. Det er primært de eldre fysioterapeutene med innvan- dreropphav som har driftsavtaler. Hvis vi sammenligner med legene – som også har drifts- avtaler – utgjør 22,5 prosent av leger med driftsavtale inn- vandreropphav og andelen stiger. Er undrende til tallene Avtalefysioterapeut Ingeborg H. Brækken er leder i fag- gruppen for kvinnehelse. Hun stiller seg undrende til tal- lene, og ønsker at det gjøres flere dypdykk. – I utgangspunktet har vi et rettferdig system. Takstene er like for mannlige og kvinnelige fysioterapeuter. Det er derfor interessant å vite mer om hva ulikhetene skyldes. Er det slik at kvinner i større grad enn menn blir avspist med VIL VITE MER Avtalefysioterapeut og leder i NFFs faggruppe for kvinnehelse Ingeborg H. Brækken spør om det er slik at kvinner i større grad enn menn blir avspist med deltidshjemler. Foto: Irene Mårdalen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy