Fysioterapeuten 3-2021

FYSIOTERAPEUTEN 3/21 31 – Vi har løpeskoa på. Den tredje smittebølgen slo langt hardere og kraftigere enn jeg hadde forutsett. Det er tøft, selv om vi har mer erfaring med covid-pasienter nå enn i fjor. Hjerte- og lungefysioterapeut Tina Marie Hethey (41) er klar for en ny vakt ved medisinsk avdeling på Ahus. Den blå uniformen bærer foreløpig ikke preg av det som skal bli nok en lang og hektisk dag på jobb. Mandag 22. mars er i alt 11 covid-pasienter innlagt på intensivavdelingen. Åtte ligger i respirator. I tillegg er det 43 covid-pasienter på sengeposter. Arbeidsmengden er stor. Kanskje i overkant. Avdelingen har fått to nye fysioterapeuter etter at den tredje koronabølgen meldte seg. En er omdisponert fra en annen avdeling. En annen har fått midlertidig ansettelse. Pasientene er ikke helt som de var i fjor. De er yngre. Det er urovekkende. – Det er ingen tvil om at det er tøffe og til dels krevende dager. Samtidig er vi et godt team av fysioterapeuter. Vi hjelper hverandre når det er nødvendig, sier Hethey. Ikke bare negativt Hun ser ikke svart på det. Den nye pasientgruppen har gitt henne langt mer enn lange arbeidsdager og særdeles syke pasienter. Det er faglige, spennende utfordringer, mye å lære og fint å se at det hun betegner som ordinær fysiote- rapi fungerer. I tillegg merker hun at flere – både på og utenfor sy- kehuset – har fått øynene opp for faget hennes. Leger, sy- kepleiere og annet helsepersonell har erfart hvor viktige lungefysioterapeuter er; hvor bra jobb de gjør og hvor stor nytte pasientene har av behandlingene. Det gjør godt. Det gir en anerkjennelse hun setter pris på. Følger pasientene Hethey og kollegene er med covid-pasientene fra de kom- mer til de drar. Covid-pasientene ligger på ulike poster utifra hvilke respirasjonsutfordringer de har. De kan for eksempel ha behov for alt fra oksygen på nesekateter, oxy- mask, reservoar, HiFlow, NIV og respirator/intubering. – Vi følger alle pasientene uavhengig av behandlings- nivå. Vi følger også pasientene under og etter respiratorbe- handling, sier Hethey. De er med og hos pasienten på sengepost og de er der når pasientene skal skrives ut. Da for å sørge for et best mu- lig rehabiliteringsforløp. – Jobben består i tiltak rettet mot hoste- og sekretpro- På innsiden av Ahus Mars 2021: Intensivavdelingen er full. Pasienter sendes til andre og helsepersonell hentes inn. Men: Fysioterapeutene ved Ahus holder stand. TEKST Irene Mårdalen FOTO Jan-Eirik Vestnes, Ahus Mange av disse pasientene opplever også angst og uro, og da er god kommunikasjon en viktig del av jobben. TRAVELT Hjerte- og lungefysioterapeut Tina Marie Hethey (41) har travle dager på intensiven på Ahus.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy