Fysioterapeuten 3-2021

32 FYSIOTERAPEUTEN 3/21 blematikk, posisjonering og leiring i gode hvilestillinger, manuelle teknikker for å fremme avspenning og lette re- spirasjonsarbeidet, samt mobiliserer etter evne. Mange av disse pasientene opplever også angst og uro, og da er god kommunikasjon en viktig del av jobben, sier Hethey. Rehabilitering etter covid Når pasienten skal skrives ut, er hun der med råd og inn- spill til rehabilitering. Ahus har blant annet utarbeidet en egen brosjyre, hvor de informerer om rehabilitering etter covid-sykdom. Hethey skriver også elektroniske meldinger hvor hun lager en fysiosammenfatning av hva pasienten trenger når han kommer hjem eller til rehabilitering i spesialisthelse- tjenesten. Strengt også hjemme Hjemme, når hun har fri, følger Hethey ordinære, dog stren- ge, smittevernrutiner. Hun er ikke lenger redd for å smitte andre. Smittevernreglene på sykehuset er så strenge at hun anser det som lite trolig at hun sprer smitte. Da er hun mer bekymret for sine to barn på 13 og 16 som er på skole. Selv er Hethey vaksinert. Hun var en av de første fysio- terapeutene som fikk vaksine. Stolt leder Seksjonsleder Helle Aasgaard har ansvaret for cirka 60 fy- sioterapeuter på Ahus. Hun er stolt og glad over innsatsen de legger ned generelt, og spesielt hva de har vist under koronapandemien. At Ahus står i en spesiell situasjon er det ingen tvil om. Bydelene Stovner, Alna og Grorud er en del av opptaksom- rådet til sykehuset. Det er de blodrøde bydelene i Oslo. De med mest smitte. – Ja, vi har en krevende situasjon. Både med covid- 19-pasientene og alle de andre som også trenger oss. Vi skal opprettholde ordinær drift samtidig som vi takler en pandemi, sier Aasgaard. Dette er avdelingen Hun har alltid en eller flere fysioterapeuter som er hjemme enten fordi de er i karantene selv, eller fordi de har barn som er i karantene. I tillegg til de 60 fysioterapeutene, for- delt på 49 årsverk, inkluderer seksjonen også seks turnus- kandidater og fire fysioterapistudenter. Det er to studenter færre enn hun vanligvis har. – Jeg kunne rett og slett ikke ta inn flere. Og det er be- klagelig. Det er en utfordrende tid også for utdanningsin- stitusjonene. Men jeg har ingen kontorplasser ledig å tilby. Nå sitter studentene i treningsrommet. Aasgaard kjenner at den tredje smittebølgen slår hardt. Hun har omdisponert én fysioterapeut og ansatt én mid- lertidig fram til sommeren. Forhåpentligvis holder det, men det er ikke nok til å ha fast turnusordning. STOLT Seksjonsleder Helle Aasgaard har ansvaret for cirka 60 fysioterapeuter ved Ahus. Hun er stolt av jobben de gjør.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy