Fysioterapeuten 3-2021

FYSIOTERAPEUTEN 3/21 33 Turnus? Det skulle hun kanskje ha hatt. Enkelte av covid-19-pasien- tene kan ha nytte av fysioterapi også på ettermiddagen og kveld i tillegg til dagbehandling. – Hvis jeg skal ha fysioterapeuter på ettermiddag og kveld, tar det bort kapasitet på dagtid. Dessuten har vi in- gen avtale som tilsier at vi kan omdisponere. Derfor skjer det kun hvis en av fysioterapeutene vil det selv, sier Aasgaard. Ja, til vaksine Alle fysioterapeutene på Ahus – bortsett fra tre – var full- vaksinert i mars. Noen med AstraZeneca-vaksinen før den ble satt på pause. Men ingen har fått alvorlige bivirkninger. De tre som ikke er vaksinert, var ikke tilgjengelig da de kunne få vaksine, men det er snart deres tur og ingen nøler. – Jeg er imponert over hvordan alle takler denne ekstre- me situasjonen. Vi har et lavt sykefravær, og jeg får få kla- ger, selv om tempoet er høyt. Jeg opplever at stemningen er god. At alle tilpasser seg, er fleksible og hjelper hverandre. Koronapandemien har ikke tatt fra oss noe. Den har skapt en positiv energi for oss som er ansatt. – Er det som om sykehusfysioterapeutene har kommet opp av skyggenes dal? – Tja, du kan kanskje si det sånn. Det har i hvert fall blitt et faglig løft. Vi har fått en anerkjennelse og blitt mer syn- lige. Behandlingene vi gir, virker. Vi utgjør en forskjell og det er klart at det er motiverende, sier Aasgaard. Hovedtillitsvalgt følger nøye med Hovedtillitsvalgt Hedda Fuglerud Stang følger nøye med på utviklingen ved intensivavdelingen. Hun er bekymret for arbeidsbelastningen, men har så langt ikke fått noen henvendelser fra ansatte som er misfornøyde. – Avdelingen har økt med to ansatte, og det hjelper. Samtidig er mitt inntrykk at de ansatte blir ivaretatt sam- tidig som vi sikrer god pasientbehandling. Men jeg følger utviklingen tett, sier Stang. Hun vil ikke spå hvor lenge fysioterapeutene kan tåle et så høyt arbeidspress som det er nå, blant annet fordi det er umulig å si hvordan det hele utvikler seg. Samtidig er hun krystallklar på at resultatet fra årets lønnsoppgjør bør gjenspeile innsats og kompetanse. – I kjølvannet av pandemien har det blitt synlig hvor viktig lungefysioterapeuter er for blant annet covid-19-pa- sienter. Det er flott med anerkjennelse, men det er ikke nok. Vi vil ha mer enn det, sier Stang. n Hei! Har du fått med deg at pasienter nå kan avbestille og bekrefte flere typer rekvirerte pasientreiser selv, ved å logge seg inn på helsenorge.no? Spørsmål? Ta kontakt med Pasientreiser på 05515 Det er flott med anerkjennelse, men det er ikke nok. Vi vil ha mer enn det. FØLGER NØYE MED Hovedtillitsvalgt Hedda Fuglerud Stang har ikke fått noen bekymringsmeldinger tross høyt arbeidspress ved Ahus.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy