Fysioterapeuten 3-2021

FYSIOTERAPEUTEN 3/21 37 Hamar-kvinnen er i dag pensjonist, men i 2007 var hun lærer i ungdomsskolen. En dag sa en av elevene til henne: Du hoster så mye! Hvorfor går du ikke til legen? Pytt, pytt, tenkte hun. Bare jeg tar det litt med ro, så går det sikkert over, men så fikk hun en infeksjon. Og enda en. Lungene var fulle av slim, hun ble tungpustet og oppsøkte en rekke sykehus og spesialister, før en lege endelig henviste henne til CT, som bekreftet bronkiektasier, antakelig forårsaket av ulcerøs kolitt eller reflukssykdom. – Fastlegen foreslo jevnlig fysioterapi, og parallelt be- gynte jeg å drenere lungene hjemme. Jeg er av typen som gjerne vil ha ting fort gjort. Så jeg brukte alt jeg hadde av energi og anstrengte meg til det ytterste for å bli kvitt sli- met. Jeg sto på hodet i sofaen og dunket meg selv, eller fikk familiemedlemmer til å gjøre det, og de måtte etter hvert rømme huset når jeg satte i gang fordi det var så voldsomt. Jeg følte at jeg hørtes ut som et jetfly! Solhaug gikk på høypuls-trening og spinning flere gan- ger i uka. Hun fillerista kroppen for å bli kvitt slimet og fikk et eget rom på jobben for å drenere, innerst i en lang gang for at ingen skulle høre henne. Nå har du så og så mange minutter på deg til å rense lungene, sa hun til seg selv. Vær effektiv! – Det ble et slit og et ork. Jeg var i ferd med å gi fullsten- dig opp, men da jeg deltok på kurset ved Ullevål, forsto jeg at jeg hadde angrepet sykdommen helt feil. Det ble rednin- gen for meg. Blir ond sirkel Bronkiektasier fører til økt slimmengde i lungene, vedva- rende hoste, gjentatte luftveisinfeksjoner og noen ganger tung pust. Sykdommen skyldes en unormal utvidelse av bronkiene, og de kan også få en tykkere vegg enn vanlig, som tegn på betennelse. Dette fører til redusert slimtran- sport og sekretstagnasjon, noe som igjen øker risikoen for bakterielle lungeinfeksjoner eller bronkitt. Det kan utvikle seg til en ond sirkel. Årsaker til bronkiektasier kan være infeksjoner, im- munsvikt, medfødte sykdommer, luftveisobstruksjon, autoimmune sykdommer eller gastrointestinal reflukssyk- dom, men for noen forblir årsaken ukjent. Bronkiektasier ser ut til å ramme flere kvinner enn menn, og prevalensen øker med alder. – Det viktigste er å forebygge infeksjoner og lungeskade, understreker spesialfysioterapeut Tonje Klætte, som har jobbet med lungepasienter ved Ullevål sykehus, nå Oslo universitetssykehus, siden 1994. I denne utgaven av Fysioterapeuten er hunmedforfat- ter av en vitenskapelig artikkel om hjelp til selvhjelp for pasienter med bronkiektasier, se side 56 . – Pasientene som kommer til meg, er ofte velfungerende personer som lever fulle liv med jobb, familie og fritidsak- tiviteter, men de har slim og hoste, og hyppige infeksjoner fører til at de blir slitne. Dette er en usynlig diagnose. De ser friske ut, men er syke, og for mange er det psykoso- sialt belastende, både ute i samfunnet, hvor de må ta seg sammen, men også innad i familien, fordi andre ikke helt forstår hva som feiler dem. Når hun møter disse pasientene, som ligger hennes hjerte nære, har de ofte brukt mye tid på å få riktig diag- nose og mye energi på å være syke. – Noen har kun vært hos fastlegen og blitt sporadisk Fikk livslysten tilbake med individuelt tilpasset lungefysioterapi Slim, hoste og infeksjoner preget livet til Unn-Elisabeth Tilley Solhaug. Hun var sliten og i ferd med å gi opp, men et selvhjelpskurs for pasienter med bronkiekta- sier ble redningen. Nå går hun igjen lange motbakker på ski. TEKST Charlotte Nagell fysioterapeuten@fysio.no Det er ubehagelig å ikke få puste ordentlig. Noen ganger kan det gi en følelse av panikk.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy