Fysioterapeuten 3-2021

38 FYSIOTERAPEUTEN 3/21 behandlet med antibiotika, eller oppsøkt fysioterapeut og fått en mini-pep. Andre er overbehandlet. De har fått utro- lig mange råd, fra leger, fysioterapeuter, nettet og naboen, uten at det er satt i et system som dekker behovet de har. Vi skal ikke gi dem hele verktøykassa, men finne fram til tiltakene som er riktige for dem, og det er ulikt fra person til person. Snakker ikke fysioterapi Solhaug var en av de første som ble inkludert i interven- sjonsstudien Hjelp til selvhjelp, som foregikk fra 2017 til 2019. Hensikten var å evaluere helserelatert livskvalitet et- ter tverrfaglig poliklinisk undervisning og individuelt til- passet lungefysioterapi. Klætte vet av erfaring at pasienter med bronkiektasier har et stort informasjonsbehov. – Når pasientene forstår hva som skjer i lungene, at til- standen er til å leve med, og at de selv kan forbedre egen livssituasjon, blir de tryggere. Vi valgte undervisning i gruppe, slik at vi kunne bruke en-til-en-tiden med pasien- tene på individuelt rettede tiltak. Få har hørt om bronkiek- tasier, og det kan for mange virke som om de er helt alene i verden med denne diagnosen. Deltakerne satte derfor pris på å treffe andre med samme sykdom. I undervisningen om lungefysioterapi snakket vi blant annet om viktigheten av daglig forebyggende behandling, sekretmobiliserende teknikker og fysisk aktivitet, men man kan ikke bare snak- ke lungefysioterapi. Man må gjøre det i praksis og øve opp ferdigheter under veiledning. Pasientene fikk i snitt tre timer individuell oppfølging. Etter grundig anamnese og kartlegging, starter Klætte all- tid behandling med å prøve ut ulike teknikker og bevisst- gjøre pasientene egne ressurser. Hun opplever at mange SPESIALFYSIOTERAPEUT Tonje Klætte er medforfatter i en vitenskapelig artikkel om hjelp til selvhjelp. Foto: Charlotte Nagell.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy