Fysioterapeuten 3-2021

FYSIOTERAPEUTEN 3/21 51 Han er skeptisk til at helseper- sonell skal behandle seg selv når de blir syke, og mener at en pasient først og fremst må være pasient, også hvis han eller hun er fysiote- rapeut. – Jeg forstår at det kan være fris- tende for en fysioterapeut å benytte sin egen kunnskap innen aktiv be- handling, og alle pasienters egen- aktivering er viktig. Likevel har det noen ulemper, sier Tyssen. Han tenker for eksempel at du – når du er din egen pa- sient – kan komme i en situasjon hvor du enten undervur- derer eller overvurderer deg selv. I tillegg mener han at du, som pasient, har et behov for å bli ivaretatt. – Forskning og erfaring viser at mange som er helse- personell vegrer seg for å bruke helsevesenet, og at de ut- fører egenbehandling nærmest for å spare kolleger. De un- dervurderer sin egen betydning som pasient, ja, glemmer nesten seg selv. Når du er pasient, har du, som alle andre, behov for og krav på helsetjenester. De bør du benytte deg av, sier Tyssen. Han mener at en viktig lærdom av Kristiansens histo- PÅ VEI TILBAKE Nå går det seks måneder mellom hver gang Heidi E. Kristiansen må på sykehuset for sjekk. SKEPTISK Psykiater og professor Reidar Tys- sen. Foto: Privat.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy