Fysioterapeuten 3-2021

52 FYSIOTERAPEUTEN 3/21 rie er hvor mye partner og venner betydde for henne. – Ikke på langt nær alle kreftpasienter tren- ger å gå til psykolog el- ler psykiater, men alle trenger noen å snakke med og som bryr seg. – Du blir sjelden din beste behandler Tyssen sammenligner det blant annet med sikkerhetsbeskjeden du får ombord i et fly. Den om at du må ta på deg din egen oksygenmas- ke, før du hjelper andre. – Du blir sjelden din beste behandler, da det ofte er svært vanskelig å vurdere hva ens egne subjektive plager og symptomer betyr med hensyn til alvorlig sykdom. Det kan for eksempel være vanskelig å utføre en god og profesjonell anamnese av seg selv. Tyssen forstår også at Kristiansen er bevisst på hvordan hun forholder seg til pasienter som vet at hun har vært syk. Pasienter som vegrer seg for å fortelle om sine plager, fordi de mener hun har hatt det verre. – For nære relasjoner kan forstyrre et profesjonelt tera- peutforhold. Samtidig kan det være greit at pasienten vet noe om terapeuten sin. Min anbefaling er at du gjerne kan være personlig, men ikke for privat i møte med dine pasi- enter, sier Tyssen. n Smertebehandling Campus Drammen Tverrprofesjonell videreutdanning i smertebehandling i samarbeid med Oslo Universitetssykehus. Danse- og bevegelsesterapi Campus Drammen Du lærer hvordan du kan bruke dans- og bevegelsesterapi i behandling og undervisningsopplegg. Ernæring og helse Campus Drammen Tverrfaglig videreutdanning rettet mot dagens og fremtidens folkehelsearbeid. Helseledelse Campus Porsgrunn Du får utviklet dine ferdigheter i tillitsledelse og motiverende arbeid med kvalitetsforbedring. USN tilbyr følgende videreutdanninger innen helse Deltid - samlingsbasert - 30 stp. - 2 semestere - oppstart høsten 2021 usn.no TAR DET ROLIG – Jeg er flink til å ligge på sofaen også, sier Heidi E. Kristiansen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy