Fysioterapeuten 3-2022

16 FYSIOTERAPEUTEN 3/22 – Er det ett område hvor samhandling er viktig, og hvor det er godt samarbeid både mellom avdelinger, fagfolk og nivåene i helsetjenesten, så er det rehabilitering. Rehabili- tering kan derfor være et aktuelt tema å ta inn i nasjonal helse- og samhandlingsplan, sa Kjerkol. – Jeg er kjent med utfordringene på rehabiliteringsom- rådet, og jeg har brukt de siste månedene på å møte orga- nisasjoner og fagfolk for å diskutere dette, fortsatte hun. Fysioterapeuten spurte helseministeren hvilken posi- sjon hun mener fysioterapeuter skal ha i den norske hel- setjenesten. – Fysioterapeuter er overalt i vår felles helsetjeneste. De er viktige i kommunene. De er viktige for mestring og læ- ring - og det å kunne ha en habilitering tilbake etter skade og sykdom. De er også viktige i det forebyggende arbeidet. De er stadig viktigere også innenfor den psykiske helsetje- nesten, fordi vi vet at det henger så tett sammen. Så det er en utrolig viktig profesjon og yrkesgruppe, sa Kjerkol. n Helseministeren åpnet Fysioterapikongressen: – En utrolig viktig profesjon og yrkesgruppe STATSRÅD Helse- og omsorgs- minister Ingvild Kjerkol (Ap) på Fysioterapikongressen 2022 på Gardermoen. Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) åpnet Fysioterapikongressen 2022, som samlet 740 fysiske og 139 digitale deltakere på Thon Congress Gardermoen. I innlegget snakket hun blant om et tema somNorsk Fysioterapeutforbund (NFF) har løftet flere ganger, nemlig rehabilitering. TEKST Øystein Eian, oen@fysio.no FOTO Bo Mathisen

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy