Fysioterapeuten 3-2022

FYSIOTERAPEUTEN 3/22 17 – Vi er rystet over krigen i Ukraina og tenker på alle våre ukrainske kolleger og selvsagt sivilbefolkningen i landet. Nå når Norge tar imot flyktninger som har opplevd trau- matiske hendelser, vil vi også bidra. Flyktningene skal raskt ut i kommunene, og derfor vil fysioterapeuter i kommu- nehelsetjenesten kunne få en viktig rolle veldig raskt, selv om det er viktig å understreke at langt fra alle vil ha behov for helsetjenester, sier forbundsleder Gerty Lund i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF). – Kompetanse på en rekke felt En beveget Lund tok opp Ukraina-krigen før hun ga ordet til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol under åpnin- gen av Fysioterapikongressen 2022 på Gardermoen. – Vi har kompetanse på en rekke felt. Kompetanse som vil være til stor nytte for folk som har opplevd krig, og som har vært på flukt. Alle fysioterapeuter har kompetanse til å hjelpe, sier Lund. Samtidig påpeker hun at forbundet har en rekke fysiote- rapeuter med spesialistkompetanse, blant annet innen bar- ne- og ungdomsfysioterapi og psykomotorisk fysioterapi. – Vi vet at det er mange kvinner og barn som må flykte landet, og det er derfor særlig viktig at de får tilgang til hel- sestasjon og skolehelsetjeneste, sier Lund. Kollektiv beskyttelse Hun sier fysioterapeuter ønsker å bidra, enten de jobber i sykehus, kommuner eller er selvstendig næringsdrivende. Regjeringen har ifølge NRK bestemt at ukrainske flykt- ninger skal få såkalt kollektiv beskyttelse i Norge. Det åp- ner for raskere saksbehandling og rett til arbeid og opphold i inntil tre år. Norske kommuner har meldt at de kan ta imot 20.000 ukrainske flyktninger. – Jeg er glad for at norske kommuner stiller opp. I nor- ske kommuner jobber fysioterapeuter som også er klare til å stille opp og gjøre en ekstra innsats, sier Lund. n NFFs forbundsleder: Fysioterapeuter klare til å stille opp for flyktninger Ragnhild Bech er tildelt NFFs fysioterapeutpris Prisen ble utdelt 18. mars i forbindelse med Fysioterapikon- gressen 2022. – Det er veldig hyggelig å få prisen, og jeg er veldig over- rasket. Det er spesielt hyggelig at prisen går til en barnefysio- terapeut. Det betyr mye. Barna skal overta samfunnet vårt. Også fysioterapeuter er inkludert i å tilrettelegge for barnas muligheter, sier Ragnhild Bech. NFFs fysioterapeutpris tildeles en fysioterapeut, et fysiote- rapimiljø eller en leder av fysioterapitjenesten som har utmer- ket seg når det gjelder tjenesteutvikling og/eller bidratt til å synliggjøre fysioterapi og fysioterapeuters kompetanse. Juryen besto av leder av Fag- og utdanningspolitisk råd, Gro Opseth, og regionlederne Hans Leo Dagsvik, Sissel Hov- land, Ann-Elin Myklebust, Aslaug Kleiveland og Karianne Bruun Haugen. n FORBUNDSLEDER Gerty Lund i NFF på Fysioterapikongressen 2022 på Gardermoen. Foto: Bo Mathisen PRISVINNER Ragnhild Bech. Foto: Irene Mårdalen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy