Fysioterapeuten 3-2022

18 FYSIOTERAPEUTEN 3/22 Gråsonefysioterapi ble viet en egen sesjon under Fysio- terapikongressen på Gardermoen. Hensikten var å skape refleksjon rundt kunnskapsgrunnlaget i fysioterapi, eget faglig ståsted og utøvelsen av faget. Svein Kristiansen har vært manuellterapeut i 14 år og driver MSK Klinikken i Fredrikstad. Her deler han sine betraktninger om gråsonefysioterapi, og hva han mener ligger i det. Spagat – Jeg tenker to ting. Det engelske uttrykket «comfortable in the grey» handler for meg om spagaten man står i mel- lom pasienten og vitenskapelig data på gruppenivå. Jeg tror veldig mange er ukomfortable når det gjelder å stå i det grå. Vi har lyst til å gjøre det beste for pasienten, og så har vi en jævel som sitter på skulderen og sier: Det er ikke vitenskapelig. Enten ender man opp med å gjøre det pasienten har lyst til, eller så tenker du: Nei, protokollen eller RCT-en sier vi skal gjøre sånn og sånn, og så blir du en maskinistisk terapeut. – For meg handler gråsonefysioterapi om hva fysioterapi er. Og hva synes vi som profesjon at fysioterapi er eller bør være? Jeg er mer opptatt av hva det ikke er enn hva det er. – Hva er fysioterapi ikke? – Fysioterapi er ikke noe du får. På samme måte som at du ikke får legeri. Fysioterapi er oss. Vi er fysioterapeuter. Jeg har ikke noe sans for modalitetstankegangen. At fysio- terapi er øvelser, men ikke massasje. Det gir ikke mening. For det første synes jeg det er bra at vi er borte fra den mo- dellen med at takster med forskjellige tiltak gir forskjellige penger. Det har aldri gitt mening. Det synes jeg er gråsone. SomMT-er vi så heldige å ha tidstakster. 20 minutter, halv- time, 40 minutter. Og innenfor den tiden velger jeg og pa- sienten sammen hva som er det beste tiltaket. – Personlig synes jeg alt som ikke har med bevegelse å gjøre, er det fysioterapi? Er nåler fysioterapi? Er maskiner fysioterapi? Jeg tror ikke det. Jeg vil ikke at det skal være det i alle fall. – Nåler er ikke fysioterapi? – Nåler er nåler. Det blir utført av fysioterapeuter, men jeg tenker at det er ikke fysioterapi. Da blir fysioterapi et modalitetstiltak. – Det er ikke en naturlig utvikling av faget? – Nei, det synes jeg ikke. Det vi diskuterer som gråso- nefysioterapi, som akupunktur, nåling, alt vi legger på, det gjør jeg ingenting av lenger. Jeg har også vært på de bøl- gene hvor jeg har tatt kurs i ulike add-ons for å bli flinkere. Men etter hvert som jeg er blitt eldre og flinkere, så har jeg gjort mindre og mindre av det. Jeg har ikke noe behov for disse tilleggene. At det å være fysioterapeut ikke er nok, det har jeg ikke tro på lenger. Slik svarer nålegruppen Ivar Stedjan, fysioterapeut og medlem av NFFs faggruppe for nålebehandling i fysioterapi, forklarer hvorfor han me- ner nålebehandling har en plass i fysioterapien. – Vår modell går på at bruk av nåler i fysioterapipraksis, det er en modalitet som har med å redusere smerter. Vi bruker det ikke utover det. Hvis vi kan dempe smerten, får vi også pasienten mer i aktivitet. Han peker også på at faggruppen tilbyr omfattende kurs i nålebehandling. – Vår kursmodell er fundamentert i NFF. Nå er vi en del av etter- og videreutdanning. Vi har tatt et sterkt stand- punkt i at det er ikke korte, enkeltstående kurs, men en modul som går i tre deler i inntil 100 timer. Bakgrunnen er sikker nåling, sikker hygiene og å få deltakerne til å forstå at det er bivirkninger med nålebruk. Til dels også alvorlige bivirkninger. Vårt fundament er at det er ikke bare å sette nåler, sier Stedjan. n Gråsonefysioterapi: – Fysioterapi er ikke noe du får Fysioterapi handler ombevegelse, mener mangeårigmanuellterapeut Svein Kristiansen. TEKST og FOTO Øystein Eian, oen@fysio.no MANUELLTERAPEUT Svein Kristiansen forteller hva hanmener fysioterapi ikke er. Her kan dumelde deg på Fysioterapeutens nyhetsbrev: https://www.fysioterapeuten.no/skjermanyhetsbrev

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy