Fysioterapeuten 3-2022

FYSIOTERAPEUTEN 3/22 19 Fysioterapeuten har spurt seksjonsleder ved klinikken, Tone Soltvedt, om hva som skal til for å lykkes med denne måten å dele kunnskap på. – Viktigst og først av alt er at man har flinke folk, både fagansvarlige og øvrige terapeuter som holder fortet når det skal produseres postere og innlegg/abstrakter. Det er også viktig med lederfokus på at fag og fagutvikling er selve bensinen som driver folk og fag. Det må legges til rette, det må settes krav, og man må ha tydelige forventninger som er godt forankret i gruppa. Det må gi mening for alle at vi prioriterer slike aktiviteter, sier Soltvedt. – Hvordan skal man prioritere dette i en ellers travel hver- dag på et sykehus? – Mye handler om ledelse, men minst like mye at de an- satte vil. De liker å strekke seg etter noe rent faglig og gir tilbakemelding om at dette er viktig for dem. Vi startet i fjor vår med å rigge for deltagelse, og jeg ga dem bestillin- gen på å sende inn abstrakter. Vi brukte lav-aktivitetsperi- oder til forberedelser, og de har hjulpet hverandre på tvers av lokalisasjoner. Det er utrolig mye raushet i gruppa. Hele ansattgruppa har vært orientert om dette og vært klar over at det måtte gjøres et stykke arbeid, og da ha de stilt opp for hverandre for å komme i mål. Det ligger selvsagt også en god del egeninnsats i dette utover arbeidstid, sier hun. n Fond til etter- og videreutdanning av fysio- terapeuter (Fysiofondet) delte ut tre forsker- priser på Fysioterapikongressen. Prisene ble delt ut til fysioterapeuter som etter juryens vurdering presenterte samfunnsnyttige prosjekter av høy kvalitet og med god formidlingsevne. Fysiofondets pris 2022 deles ut til en fysioterapeut eller et fagmiljø som synliggjør verdien av fysiotera- peuters kompetanse i samfunnet. Vinner av prisen: Lars Peder Bovim. Fysiofondets forskerspirepris 2022 deles ut til en fysioterapeut som er doktorgradsstipendiat eller som har disputert for PhD.-grad. i løpet av 2021 eller 2022. Vinner av prisen: Kristine Grimen Danielsen. Fysiofondets posterpris går til en poster som best fanger deltakernes interesse på kongressen. Vinner- poster ble presentert av Egill Neumann. n Ni bidrag fra én sykehusklinikk til Fysioterapikongressen Ortopedisk klinikk ved Oslo universitetssykehus bidro sterkt innmot årets fysioterapikon- gress. Klinikken leverte totalt ni bidrag – postere og innlegg. TEKST John Henry Strupstad, js@fysio.no Fysiofondets prisvinnere PRISVINNERNE Egill Neumann, Kristine Grimen Danielsen og Lars Peder Bovim. Foto: John H. Strupstad.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy