Fysioterapeuten 3-2022

20 FYSIOTERAPEUTEN 3/22 Onsdag 16. februar smalt nyheten om at flertallet i Stortin- gets helse- og omsorgskomité ønsker å dobbeltautorisere manuellterapeuter. Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) har i årevis kjempet imot en slik autorisasjon. Se fakta- ramme til høyre. Etter flertallet i komiteen mobiliserte NFF for fullt og prøvde å få stortingspolitikerne til å snu. Det lyktes ikke. Tirsdag 8. mars besluttet stortingpolitikerne å gi dobbel- tautorisasjon til fysioterapeuter med videreutdanning i manuellterapi. Tidligere forbundsleder Fred Hatlebrekke stiller spørs- mål ved om NFF kom på banen for sent. – Så lenge det var en uavklart prosess i komiteen an- gående autorisasjon, så var det et momentum for å spille inn forslag om autorisasjon for manuellterapeuter en gang til. Jeg tok det for gitt at NFF ville være våkne, for denne saken har surret og gått i 20 år. I de årene jeg var faggrup- peleder for MT-gruppa og deretter forbundsleder, så var saken aktuell stort sett hele tiden. Når du har NMF og LO på den andre siden, så binder det ressurser i NFF. Da må tiden brukes på Stortinget og i departementene, og man må argumentere godt for saken, sier Hatlebrekke. – Hvor var NFF? 28. oktober 2021 holdt helse- og omsorgskomiteen høring om statsbudsjettet for 2022. NFF fremmet nok en gang forslag om offentlig spesialistgodkjenning, som har vært et av forbundets krav i flere år. Hatlebrekke sier forslaget denne gangen var ekstra aktuelt, siden det er foreslått å utrede offentlig spesialistgodkjenning for flere grupper av sykepleiere. – Bare av den grunn tenker jeg det var opplagt at vårt fagforbund fulgte opp saken videre med møter med ko- mitémedlemmene. Det ser ikke ut til å ha skjedd etter Nederlag på Stortinget Stortingsflertallet stemte frem dobbeltautorisasjon for manuellterapeu- ter. Tidligere forbundsleder spør om NFF var våkne nok. – Ingenting av dette hadde vi klart å stoppe, svarer forbundsleder Gerty Lund. TEKST Øystein Eian oea@fysio.no KRITISK Tidligere forbundsleder Fred Hatlebrekke lurer på omNFF gjorde nok for å hindre autorisasjon av manuellterapeuter. Foto: Øystein Eian

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy