Fysioterapeuten 3-2022

24 FYSIOTERAPEUTEN 3/22 Smertebehandling Campus Drammen Ernæring og helse Campus Drammen Helseledelse Campus Porsgrunn USN tilbyr følgende videreutdanninger innen helse Deltid - samlingsbasert - 30 stp. - 2 semestere - oppstart høsten 2021 usn.no Befring ledet arbeidet med å utarbeide helsepersonell- loven, hvor blant annet autorisasjon for helsepersonell er regulert. I en juridisk betenkning skriver hun at lovendringen som førte til dobbeltautorisasjon for manuellterapeuter, ikke har vært på høring. Lovendringen er heller ikke vur- dert på bakgrunn av lovens vilkår for å oppnå autorisasjon og spesialistgodkjenning. Den er heller ikke vurdert opp imot EØS-regler som harmoniserer utdanningskrav til helsepersonell, ifølge juristen. Befring presiserer at manuellterapi er en videreutdan- ning for autoriserte fysioterapeuter i Norge og internasjo- nalt. Det er ikke en utdanning som i seg selv gir grunnlag for autorisasjon etter helsepersonellovens paragraf 48, me- ner hun. «Manuellterapi kan derimot være en videreutdanning som oppfyller lovens vilkår om spesialistgodkjenning i helsepersonelloven paragraf 51», skriver hun. Befring mener at hvis manuellterapeuter skal få dob- beltautorisasjon, må de samme vilkårene også gjelde for andre grupper, som kirurger, psykiatere, gynekologer, sy- kepleiere, tannleger og psykologer. Det for at det skal være likhet for loven. Juristen betegner innstillingen fra helse- og omsorgs- komiteen som en inkurie. Det betyr forglemmelse eller uoppmerksomhet. Juristen trekker også frem at utredningsforskriften ikke er fulgt. n Jurist: Manuellterapeuter kan ikke dobbeltautoriseres Manuellterapeuter oppfyller ikke lovens vilkår om autorisasjon, mener Anne Kjersti Befring, førsteamanuensis ved juridisk fakultet ved Univer- sitetet i Oslo. TEKST Øystein Eian oea@fysio.no LIKHET FOR LOVEN Hvis manuellterapeuter får dobbeltautorisa- sjon, må ordningenmed spesialistgodkjenning for alt helseperso- nell opphøre, mener jurist Anne Kjersti Befring. Foto: Universitetet i Oslo

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy