Fysioterapeuten 3-2022

FYSIOTERAPEUTEN 3/22 25 Tre dager med fagkongress er akkurat gjennomført, og du verden for noen flotte dager vi har hatt. Fysioterapi- kongressen viste bredden vi dekker i norske helsevesen og engasjementet vi har for faget. Helseminister Ingvild Kjerkol satt ved siden av meg under åpningen av kongres- sen og studerte programmet. Hun ble imponert da hun så alle ulike temaer som skulle opp i løpet av årets fagkon- gress. Likevel kan det være enkelte som spør: Er det så verdt å arrangere slike store kongresser? Min mann, som er økonom, stilte meg spørsmålet da jeg kom hjem – nokså euforisk – lørdag ettermiddag. Mitt klare svar er «JA». Jeg opplever det som svært nyttig å lytte til gode foredrags- holdere som bringer vitenskap om faget for så å diskutere med kollegaer som jobber med det samme eller noe annet enn meg. Det er nyttig å høre hvordan det tenkes innen- for andre fagområder fordi mye kan være overførbart til det jeg jobber med. Det er slik vi løfter faget videre og blir bedre utgaver av oss selv som fysioterapeuter. I en travel hverdag er det ikke alltid lett å få impul- ser utenfra. Spesielt ikke hvis du ikke jobber i et større tverrfaglig miljø. Derfor er slike samlinger svært nyttige. Selvfølgelig kan jeg sette meg ned og søke på nettet når jeg er usikker eller lurer på noe, og det gjør nok de fleste av oss. Men det er alltid godt å få presentert faglig stoff som setter tanker i hodet som du ikke visste du hadde, eller bekrefter noe du har sett og ant, men ikke kunnet dokumentere. I tillegg er kongresser et sted hvor vi kan bli kjent med kollegaer rundt om i landet, noe som gjør det lettere å ta kontakt i etterkant for å drøfte problemstil- linger. «Men er det noen verdiskapning?», spør min økonom hjemme rundt middagsbordet. Det at alle faggruppene er representert og er sammen om fag i tre dager, skaper større forståelse faggruppene imellom og er med på å bryte ned noe av silotenkningen. De ulike fagene utfyl- ler hverandre og ved å spille sammen og samhandle om ulike problemstillinger, gir vi som fysioterapeuter et bedre tilbud til de sammensatte problemstillingene pasi- entene ofte presenterer for oss. Et bedre tilbud som får pasienten til å bli bedre fungerende i livet sitt, det må da være verdiskapning? Formidling av faget skal vi ha gjennom hele året, ikke bare hver gang det er kongress. Norsk Fysioterapeutforbund har et flott fagtidsskrift som skal brukes til nettopp dette. Kunnskapsbasert prak- sis er å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhen- tet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i en gitt situasjon. Det er viktig at vi deler historiene fra alle disse områdene, ellers kan vi risikere å hive barnet ut med badevannet. Det trengs mer forskning innenfor det meste av om- rådene fysioterapeutene jobber på. Under kongressen fikk vi klare signaler fra Forskningsrådet om at det er ønskelig med mer forskning innenfor vårt fag. Det skal vi ta på alvor, og nå vet vi også hvor vi skal søke om forsknings- midler. Helseministeren har sagt at det skal satses på rehabilitering og folkehelse samt styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Vi er på alle områdene, så la oss inspireres til få på plass de gode fors- kningsprosjektene. Forbundslederen har ordet: Med faget i fokus Innholdet på side 25-29 er produsert og levert av Norsk Fysioterapeutforbund. NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Kirkegata 15, postboks 147 Sentrum, 0102 Oslo Tlf. 22 93 30 50. Hjemmeside: www.fysio.no E-post: nff@fysio.no FORBUNDSLEDER Gerty Lund, Mellomskarva 16, 1350 Lommedalen Tlf. 414 63 253, gl@fysio.no GENERALSEKRETÆR Stian Rugsveen Engen, 997 00 061, sre@fysio.no SEKSJON KOMMUNIKASJON Kommunikasjonsleder : Irene Mårdalen Tlf. 977 99 603, im@fysio.no Gerty Lund Forbundsleder

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy