Fysioterapeuten 3-2022

FYSIOTERAPEUTEN 3/22 29 fysioterapeuter. Det er denne versjo- nen som i dag brukes av over 100 fy- sioterapivirksomheter. Britt Strømme synes dette tallet er altfor lavt. – Vi henger etter andre faggrupper som vi naturlig bør sammenligne oss med. Leger og tannleger er generelt mer opptatt av å drive en god og velorganisert virksomhet. Her bør vi som faggruppe ta et tak. Vi fysiote- rapeuter er flinke på fag, og bør et- terstrebe å bli like flinke på drift. Da er TrinnVis et godt verktøy. Ikke nok å føre journal Alle fysioterapeuter er kjent med journalplikten. Men det er ikke bare det pasientrettede arbeidet du gjør som skal dokumenteres. Driver du, eller er del av en fysioterapivirksom- het, kreves det også dokumentasjon på hvordan praksisen er organisert, hvilket utstyr som brukes, og hvordan det skal vedlikeholdes. Du skal også ha oversikt over avvik og uønskede hendelser, og dokumentasjonen skal til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig. I TrinnVis er all denne dokumentasjonen samlet i ett skyba- sert system. Ta deg tid til å spare tid Svein Kristiansen er fysioterapeut og driver MSK Klinikken i Fredrikstad. Han startet for seg selv, men har de siste årene bygget opp en virksom- het som engasjerer ti fysioterapeuter. Klinikken bruker TrinnVis til blant annet organisering av møter, avviks- håndtering og oppfølging av utstyr. Som eneeier av klinikken ser han verdien og nødvendigheten av å drive godt og velorganisert. – Hos oss setter vi av tid til å dis- kutere drift og organisering. Det gjør faktisk at vi sparer tid. Vi har regelmessige driftsmøter hvor vi ser på hva som må gjøres og hvem som skal gjøre det. Det gjør oss mer ef- fektive. Vi er avhengig av at ting fungerer som det skal for å kunne gi pasientene et godt tilbud og unngå ventelister. Et spørsmål om kultur? Kristiansen har også tanker om hva som er utfordringen for mange fysio- terapeuter som driver egen virksom- het. – Med høyt arbeidspress og travle hverdager er det lett å tenke at man ikke kan ta seg tid til drift og orga- nisering. I tillegg mangler mange kunnskap og erfaring om drift. Dette er reelle utfordringer, men kanskje noe av problemstillingen også er knyttet til kultur og innstilling blant oss fysioterapeuter? NFF medlemsfordel Som NFF-medlem får du fast 30% rabatt på TrinnVis. Abonnement oppretter du selv på www.trinnvis.no. Alle nye brukere får 30 dagers gratis prøveperiode med angrefrist. Svein Kristiansen. Foto: Espen Schei, Scheifoto.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy