Fysioterapeuten 3-2022

FYSIOTERAPEUTEN 3/22 5 ABONNEMENT Norge: 1.100 kroner. Utland: 1.150 kroner. Offentlige institusjoner: 950 kroner. For medlemmer av NFF inngår årsabonnement i medlemskontingenten. Oppsigelse skal være skriftlig. PRODUKTANNONSER HS Media: Kjetil Sagen, ks@hsmedia.no Tlf. +47 62 94 10 36 / mob. +47 92 42 26 44 ANNONSEMATERIELL Elektronisk.Tilleggsomkostninger for annet materiell belastes kunden. PRISER, FRISTEROG FORMATER Se www.fysioterapeuten.no/Annonsere STILLINGSANNONSER kun på nett Kirsten Stiansen, ks@fysio.no Tlf. 413 18 188 OPPLAG 9.100 TRYKK Ålgård Offset AS Kirkegata 15, postboks 147 Sentrum, 0102 Oslo. Tlf. 22 93 30 50. www.fysioterapeuten.no E-post: fysioterapeuten@fysio.no UTGIVER Norsk Fysioterapeutforbund Fysioterapeuten nr. 3.2022/89 Redaksjonen avsluttet: 6. april 2022 ISSN 0016-3384 (trykt utgave) ISSN 0807-9277 (online) Forside: Bo Mathisen Foto uten byline: Colourbox.com FAG 30 Vitenskapelig artikkel: En kartleggingsstudie av medisinske og psykososiale utfordringer hos inn- vandrere med poliomyelitt 36 Vitenskapelig artikkel: En studie av fysioterapeuters erfaringer som treningskoordinatorer i et forsknings- prosjekt 42 Vitenskapelig artikkel: Pasientspesifikk funksjons- skala hos pasienter med akutt hjerneslag. En prospektiv hohortstudie FASTE SPALTER 25 Forbundslederen har ordet 48 Møter og kurs 50 Bransjeregisteret F Pasientspesifikke standardiserte måleverktøy bør benyttes for pasienter med akutt hjerneslag 42 36 F Treningskoordinator-rollen: Om å stå i spennet mellom forskningens krav og deltakernes individuelle behov og hverdagsliv. S V A N E M E R K E T Trykksak 2041 0652 NO - 4660 30 F Poliomyelitt er en virussykdom som fremdeles representerer en stor utfor- dring over hele verden. Foto: RIBI Image Library/Flickr

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy