Fysioterapeuten 3-2023

16 FYSIOTERAPEUTEN 3/23 Britt Stuge er en av flere fysioterapeuter somnylig har vært i Nepal. Stuge er også forsker, og veileder blant annet en av PhD.-stipendiatene i det pågående NORHEDprosjektet. TEKST John Henry Strupstad js@fysio.no Dette var Stuges ellevte reise til Nepal. Ideen til den første doktorgraden dukket opp allerede i 2013, da fysioterapeuten og forskeren fra Ortopedisk klinikk ved Oslo Universitetssykehus var på reise. Her traff hun Ranjeeta S. Acharya, sjeffysioterapeut ved Kathmandu University Dhulikhel Hospital og lederen av den eneste fysioterapiutdanningen på bachelornivå i Nepal. Ideen ble materialisert, og stipendiaten fra Nepal disputerte ved Universitetet i Oslo (UiO) i 2020 med avhandlingen ‘Pelvic girdle pain and pelvic floor disorders in pregnant Nepalese women’. Stuge var hovedveileder. Nå er Ranjeeta professor, og Stuge har fått en ny stipendiat under sine vinger. Utfordringer underveis – Kan du fortelle litt om prosessen – fra ideen om PhD.-midler oppstod i 2013 til Ranjeeta fullførte PhD.-utdanningen ved UiO? – Jeg traff Ranjeeta i Nepal i 2013. I 2014 ble jeg invitert til å forelese på Neptacon’, den 7. internasjonale fysioterapikongressen i Nepal. Vi lagde da prosjektplan og søkte om midler til doktorgradsprosjektet. Våren 2015 fikk Ranjeeta innvilget kvotestipend fra Lånekassen i Norge, og vi var klare for å sette i gang, men like etterpå kom det kraftige jordskjelvet i Nepal og de to helsestasjonene vi skulle samle inn data ved ble jevnet med jorden. Så da måtte vi tenke nytt og omarbeide planene. Høsten 2015 var Ranjeeta på vei til Norge for opptak på doktorgradsprogrammet ved UiO. Nok en utfordring oppstod da det var energi-boikott fra India i Nepal. Hun rakk oppstarten ved UiO – så vidt. Gjennom doktorgradsløpet hadde Ranjeeta flere studieopphold i Norge, men all datainnsamling foregikk blant gravide kvinner i Nepal. Siste utfordring av mange på denne reisen var covid, noe sommedførte disputas på Zoom fra Nepal – en stor begivenhet både her og der. – Hva har NORHED-prosjektet hatt å si for fysioterapi i Nepal så langt? – Prosjektet har jo bare så vidt startet, men det vil sette sine spor med tre nye doktorgrader og med mulighet for at fysioterapeuter kan ta mastergrad i Nepal. Det vil bidra til at fysioterapeutene ikke behøver reise utenlands, men kan ta sin masterutdannelse i fysioterapi i Nepal. Mange flere kan da bidra til kompetanseheving og kvalitetssikring av fysioterapifaget. – Oppsiktsvekkende – Hva betyr det at en kvinne tar doktorgrad og blir professor i et land som Nepal? Opplever du at dere har bidratt til «mer» enn forskning på kvinnehelse? Jeg tenker blant annet på likestilling. – Det er oppsiktsvekkende med en kvinnelig professor i Nepal. Ranjeeta forteller at folk blir overrasket når hun viser til sin doktorgrad i fysioterapi, særlig i offisiell sammenheng relatert til nasjonale politiske beslutninger. Hun sier også at det gir henne makt når det gjelder saker hvor kjønn er involvert. Med hennes kunnskap om kvinnehelse gjennom doktorgradsarbeidet, har hun nå en styrke til å videreføre forskning på dette feltet. Som professor blir hun involvert i prosesser og avgjørelser med en stemme til å fronte kvinnehelse, noe som ville vært umulig uten den kompetansen og statusen. Britt Stuge veileder nå Bimika Khadgi. Hun skal kartlegge nepalske kvinners kunnskap om bekkenbunn, bekkenbunnstrening og gjøre en randomisert kontrollert studie på effekt av bekkenbunnstrening i Nepal. n Les mer på fysioterapeuten.no. – Noe av det mest meningsfulle jeg har gjort innen forskning NEPAL Ranjeeta S. Acharya og Britt Stuge møttes ved Kathmandu University Dhulikhel Hospital i Nepal i 2013. Foto: Britt Stuge.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy