Fysioterapeuten 3-2023

18 FYSIOTERAPEUTEN 3/23 «Barnehagepuls» er et samarbeid med barnehager, opprettet av barnefysioterapeutene i Sarpsborg kommune. Her legges vekt på barns motorikk, fysiske form og avspenning i tidlig alder. TEKST John Henry Strupstad js@fysio.no Barnefysioterapeutene i kommunen tok i 2019 initiativ til et samarbeid med barnehagene som har fått navnet «Barnehagepuls». Ville endre praksis Barnehagepuls hadde som utgangspunkt at fysioterapeutene i Sarpsborg ønsket en endring av praksis i retning av å jobbe mer universelt forebyggende med de minste barna for å fremme fysisk aktivitet og motorikk, forteller Renate Lernes til Fysioterapeuten. Hun er fagkoordinator barnefysioterapi i Sarpsborg kommune. – Dette er i tråd med rammeplan for barnehager, og har et helsefremmende fokus. Barnehagepuls bidrar til å sette fysisk aktivitet og motorikk i barnehagene inn i et system som er lett for barnehagen å bruke, sier hun. – Gjennom bevegelsesglede og mestring av ferdigheter ønsker vi å legge til rette for god motorisk utvikling og god fysisk form. Fysisk aktivitet i tidlig barnealder er sykdomsforebyggende, det fremmer sosial deltakelse og trivsel og forebygger mot utenforskap. Aktivitet bidrar til god psykisk helse og fremmer læring. Samtidig er det viktig å lære å finne ro i egen kropp, og dette kan være lettere å få til etter aktivitet. Nye anbefalinger Helsedirektoratets nye anbefalinger går nemlig ut på at barn i alderen 1-5 år bør være i variert aktivitet minimum tre timer daglig. – Pulsøkning og avspenning er temaer som er gjennomgående for hele året. Ved at alle barna får muligheten til å delta i planlagt og målrettet aktivitet ser man at alle barna får et «løft», og at de som trenger det mest får det største løftet. Bevegelsesglede og mestring står sentralt, forteller barnefysioterapeuten. – Vi samarbeider med og veileder personalet i barnehagen. Vi ser på inne- og utemiljøet, og bidrar med forslag til tilrettelegging. Vi deltar i avdelingsmøter, følger opp med veiledning i barnehagene etter behov, har nettverkssamlinger med dem, og har lagt alt på Teams slik at de ansatte i barnehagene lett kan finne materiell. Hver barnehage har en egen kanal på Teams slik at vi kan kommunisere direkte, og vi bruker Teams aktivt. Fra dette barnehageåret deltar 16 av kommunens 45 barnehager, forteller Lernes. Det satses på fysisk aktivitet og øvelser som forbedrer motorikken. Hver måned lanserer barnefysioterapeutene i Sarpsborg månedens øvelse i tråd med månedens tema, som for eksempel styrkeøvelser eller balanseøvelser. n Sarpsborg satser på Barnehagepuls INITIATIVTAKERE Øverst fra venstre Silje Strømog Michelle Larsen. Nederst fra venstre: Renate Lernes, Martine Zimmermann og MarteWaldussen Skogheim. KarolineWiersholmAlexandersen var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Renate Lernes.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy