Fysioterapeuten 3-2023

FYSIOTERAPEUTEN 3/23 19 – Jo flere tiltak som settes i gang, jo større sjanse for mislykket resultat Påstanden kom fra overlege Tom Farmen Nerli. Stedet var Vulkan Arena i Oslo en torsdag i mars. TEKST og FOTO John Henry Strupstad js@fysio.no Seminaret ble arrangert av Gjør kloke valgkampanjen, som er en norsk versjon av den internasjonale Choosing wisely-kampanjen som startet i USA i 2012. Hensikten er, ifølge kampanjen selv, å redusere overbehandling og overdiagnostikk i helsevesenet. «Mange undersøkelser og behandlinger er ikke bare unødvendige, men kan også være skadelige for pasientene», står det å lese på kampanjens nettsider. Kampanjen startet som et initiativ fra Den norske legeforening. Nå er en rekke profesjonsforbund med i dette arbeidet. Herunder Norsk Fysioterapeutforbund. Del 1 av seminaret handlet om muskel- og skjelettplager. Spørsmålet som ble stilt var om dette er et eldorado for overbehandling? Injeksjonsbehandling var undertema. – En behandling kan ha motsatt effekt – Ja, muskel- og skjelettlidelser er et eldorado for overbehandling. Injeksjonsbehandling er intet unntak, sa Lennart Bentsen. Bentsen er fysioterapeut med spesialisering innen manuellterapi. Han er også leder for faggruppen for manuellterapi i Norsk Fysioterapeutforbund – og universitetslelektor ved fysioterapeututdanningen ved NTNU. Bentsen fortsatte med å hevde at injeksjoner innen fysioterapi nok har kommet for å bli, og at man derfor trenger tydelige rammer og tydelige retningslinjer for å unngå feil- og overforbruk. – Vi må tørre å ta upopulære valg Sitatet kommer fra Tom Farmen Nerli, lege og spesialist innen fysikalsk medisin og rehabilitering. – I et fagfelt som vårt, med så svak evidens, vil jeg si at det krever ekstra mye av oss som helsepersonell å gjøre kloke valg, fortsatte Farmen Nerli. Han la vekt på at behandlere sliter med å peke ut strukturer som årsak til smerter. – Likevel fortsetter vi vår behandling med å gå etter strukturer, injeksjoner og operasjoner som vi egentlig ikke vet om er relevant for problemstillingen, fortsatte han. Avslutningsvis i sitt innlegg kom Farmen Nerli med tre påstander, som han selv omtalte som «drøye»: – Det finnes innenfor vårt felt ingen vitenskapelige bevis for at tradisjonell behandling har klart å redusere det naturlige forløpet med mer enn en dag. – Det er en del som tyder på at de behandlingsstrategiene vi har i dag for vårt fagfelt faktisk produserer kroniske muskel- og skjelettlidelser. – Jo flere tiltak som settes i gang, jo større sjanse for mislykket resultat. Debatt: Enighet om at kommunikasjon er stikkordet – Vi må utdanne pasientene i at livet kan være litt trøblete av og til, sa kiropraktor Øysten Ogre. – Det er ikke sikkert at det finnes en sprøyte eller pille eller et tiltak for alt i livet. Heller ta den samtalen, fortsatte han. – Svarene pasientene får avhenger av helsepersonene de møter, poengterte Farmen Nerli. Og forklarte dette med at ulike helseprofesjoner har en tendens til å gi ulike svar og forklaringer til den samme personen. – Et felles stammespråk blir viktig her. – Møter seg selv litt i døra Farmen Nerli fortalte salen at han som kliniker har satt ultralydinjeksjoner i over 10 år. I 2021 skrev han en større kunnskapsoppsummering på injeksjoner i muskel- og skjelettapparatet. – Man møter jo seg selv litt i døra, sa Farmen Nerli, før han fortsatte: – Det finnes ikke en eneste sterk anbefaling – eller kanskje en injeksjon tidlig i forløpet ved kapsulitt – som vi kan banke i bordet med. Da snakker vi om én injeksjon. Injeksjoner utover det har ikke effekt. Og denne injeksjonen hjelper ikke på at du blir raskere frisk. Den bedrer nattesøvnen din. – Vi vet ikke en gang hvilken type injeksjon vi skal sette, sa han før han ramset opp ulike eksempler på hva en sprøyte for denne pasientgruppen kan tenkes å inneholde. Og la til: – Problemet hos pasienten blir større og større i takt med antallet dårlige svar. Den gode samtalen – et klokt valg Alt i alt var en god samtale og grundig undersøkelse gjennom kommunikasjon med pasienten tidlig i et forløp det debattantene så ut til å være enige om at kan være kloke valg – i møtet med mennesker med smerter i muskel- og skjelettapparatet. n KURS 2023/2024 Skandinavisk Forum for Lymfologi www.lymfologi.no FULL SAL Over 400 personer deltok på seminaret på Vulkan Arena i Oslo. ANNONSE

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy