Fysioterapeuten 3-2023

FYSIOTERAPEUTEN 3/21 23 Nye tanker om smerte på vei Behandling av langvarig smerteproblematikk er en av verdens mest utfordrende oppgaver, mener fysioterapeut ogmanuellterapeut Sigurd Mikkelsen. TEKST Lone Omholt Lossius, lossius@fysio.no FOTO Ann-Sofi Slettevold Thorsen Han har likevel håp for fremtiden, og tror det finnes en teoretisk modell som kan gjøre det komplekse fenomenet litt mer forståelig og tilgjengelig for behandlere. Under et foredrag på årsmøteseminaret til Norsk Fysioterapeutforbunds faggruppe for nevrologi, ortopedi og revmatologi fortalte Mikkelsen om teorien han mener er på god vei inn i smertefeltet. – Man kan ikke snakke om det siste innen smertevitenskap i dag uten å nevne denne ambisiøse teorien, som får økende oppmerksomhet og nevnes av stadig flere nøkkelpersoner innen feltet, hevder han til Fysioterapeuten. Det Mikkelsen snakker om, er kjent som «prediktiv prosessering». Teorien har, ifølge han, stor relevans og nytteverdi for fysioterapeuter. – Prediktiv prosessering forklarer, forenkler og systematiserer alt som handler om persepsjon, kognisjon, atferd og handling, forklarer han. «Den ene samlende teori» Kurset «Explain pain», som er utarbeidet av NOI-gruppen (Neuro Orthopaedic Insitute Australasia), er godt kjent av mange fysioterapeuter. NOI-gruppen har nå utviklet et nytt kurs som heter «Explore pain». Innholdet i det nye kurset er tydelig farget av tanker som resonnerer med prediktiv prosessering, ifølge Mikkelsen. Han hevder at prediktiv prosessering omtales, i flere miljøer innen nevrovitenskapen, som en potensiell «grand unifying theory» for alle andre teorier som omhandler hjernens funksjon. Dette er spennende, mener Mikkelsen, som tenker at teorien nærmest kan være «for menneskelig funksjon, hva relativitetsteorien er for gravitasjon». – I et landskap bestående av svært mange teoretiske modeller, kan det være utfordrende for de fleste å umiddelbart oppdage teoriens potensielle nytteverdi, sier han. Men påpeker samtidig at heller ikke relaAMBISIØSTEORI Fysioterapeut ogmanuellterapeut Sigurd Mikkelsenmener man ikke kan snakke omdet siste innenfor smertevitenskap i dag, uten å nevne teorien «prediktiv prosessering». - Teorien gir ikke bare et nyttig perspektiv på smertefenomen, men også på angst og depresjon, traumer og atferdsproblemer, hevder han.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy