Fysioterapeuten 3-2023

FYSIOTERAPEUTEN 3/23 25 vi har ulike forutsetninger og forventninger, og prediktiv prosessering forklarer derfor den svært variable rapporteringen og responsen hos ulike individer, til tross for samme behandling. – Smerte er aldri et isolert sensorisk problem Ifølge teorien må man for eksempel være bevisst på at absolutt alt man sier og gjør av manuelle tiltak som fysioterapeut potensielt kan påvirke pasientens indre modell av seg selv til det bedre eller verre. – De store vitenskapelige fremskrittene kommer gjerne av at to ulike felt begynner å samarbeide, slik som fysikken og matematikken gjorde. På samme måte vil smertevitenskapen ta et steg fremover når man for alvor tar innover seg at smerte alltid er en del av noe mer og aldri er et isolert sensorisk problem. Ved hjelp av prediktiv prosessering kan vi forstå mer av lidelsesbyrden bak smerter fra et overordnet persepsjonsperspektiv som gjelder for alle sanser og følelser, i stedet for begrenset til detaljene av isolert smertefysiologi. – Teorien gir ikke bare et nyttig perspektiv på smertefenomen, men også på angst og depresjon, traumer og atferdsproblemer, avslutter han. n Nordberg Hanvold er utdannet fysioterapeut, og har bakgrunn innen arbeidshelse og doktorgrad på arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager fra Universitetet i Oslo. Hanvold startet arbeidskarrieren ved STAMI i 2005. De siste 18 årene har hun ifølge STAMIs nettsider opparbeidet seg en bred erfaring med overvåkning, kunnskapsformidling og forvaltningsstøttende arbeid. – STAMIs samfunnsoppdrag er tydelig – vi skal frembringe, foredle og formidle kunnskap om arbeidsmiljø og helse til det beste for norsk arbeidsliv. Det at norsk arbeidsliv står overfor store endringer, øker behovet for kunnskap, og STAMI er en sentral og viktig kunnskapsleverandør på området, sier Nordberg Hanvold i en kommentar på stami.no. n En gruppe på rundt 500 unge mellom 12 og 25 år danner grunnlaget for studien, skriver Aftenposten. Etter grundige undersøkelser avdekket forskerne long covid hos halvparten dem som hadde vært smittet. Overraskende nok fant de samme resultat blant ungdommene som ikke hadde vært koronasmittet. – Studien vår viser faktisk at med dagens definisjon på long covid kan man få symptomer uten å ha hatt infeksjon med koronaviruset, sier professor Vegard Bruun Bratholm Wyller til avisen. Wyller ledet studien. Han sier studien viser at dagens definisjon på long covid ikke er hensiktsmessig, men at det er viktig å akseptere at en plage er en plage, uavhengig av hvorfor den oppstår. – Vi kan ikke be pasientene ta seg sammen eller tenke annerledes. Men skal vi gjøre noe med disse plagene, må vi vite mer om årsaken. Nå er vi et skritt nærmere, sier han til avisen. n Fysioterapeut blir ny STAMI-direktør I statsråd 3. mars ble Therese Nordberg Hanvold (45) beskikket til ny direktør for Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) for en åremålsperiode på seks år. Therese Nordberg Hanvold. Foto: Geir Dokken. Long-covid også hos ikke-smittede: – Diagnosen ikke hensiktsmessig, sier forsker Studie avdekket at både koronasmittede og ikke-smittede kunne få long-covid.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy