Fysioterapeuten 3-2023

FYSIOTERAPEUTEN 3/23 35 Title: Postural control during gait in hearing-impaired adults – a case-control study Abstract Background: There are indications that hearing-impaired individuals have postural control deficits during standing compared to normal hearing individuals due to concomitant vestibular dysfunction. Aim: The aim was to increase knowledge about the relationship between hearing impairment and postural control during walking. Material and method: Postural control was compared between 17 hearing-impaired (47% women, age 18 - 69 years, 71 % with vestibular dysfunction) and 14 normal hearing adults (71% women, age 22 - 61 years). Postural control was examined during walking in basic conditions, and with manipulation of the somatosensory and the visual system. Gait variability and velocity was measured. Results and conclusion: The hearing-impaired adults had generally reduced preferred gait speed and increased gait variability compared to controls indicating that people with severe hearing loss may have greater balance challenges during walking than normal hearing adults. As far as we know, this is the first study that examines gait variability and balance strategies during walking under different conditions in hearing-impaired adults. Keywords: Hearing impairment, vestibular function, postural control, gait speed, gait variability. org/10.3200/JMBR.38.2.118-125 28. Kingma H. Function and dysfunction of the vestibulær system In: M. L, editor. Textbook of audiological medicine: clinical aspect of hearing and balance. London: Martin Dunitz; 2003. 29. Deshpande N, Metter EJ, Ferrucci L. Validity of clinically derived cumulative somatosensory impairment index. Arch Phys Med Rehabil. 2010;91(2):226-32. https://doi.org/10.1016/j. apmr.2009.10.006 30. Ruiz-Ruiz L, Jimenez AR, Garcia-Villamil G, Seco F. Detecting Fall Risk and Frailty in Elders with Inertial Motion Sensors: A Survey of Significant Gait Parameters. Sensors (Basel). 2021;21(20). https://doi.org/10.3390/s21206918 31. Huijben B, van Schooten KS, van Dieen JH, Pijnappels M. The effect of walking speed on quality of gait in older adults. Gait Posture. 2018;65:112-6. https://doi.org/10.1016/j. gaitpost.2018.07.004 32. Menz HB, Lord SR, St George R, Fitzpatrick RC. Walking stability and sensorimotor function in older people with diabetic peripheral neuropathy. Arch Phys Med Rehabil. 2004;85(2):245-52. https://doi.org/10.1016/j. apmr.2003.06.015 33. Horowitz G, Ungar OJ, Levit Y, Himmelfarb M, Handzel O. The impact of conductive hearing loss on balance. Clin Otolaryngol. 2020;45(1):106-10. https://doi.org/10.1111/ coa.13473 34. RajendranV, Roy FG. An overview of motor skill performance and balance in hearing impaired children. Ital J Pediatr. 2011;37:33. https://doi.org/10.1186/1824-7288-37-33 35. Eppeland SG, Myklebust G, Hodt-Billington C, MoeNilssen R. Gait patterns in subjects with rheumatoid arthritis cannot be explained by reduced speed alone. Gait Posture. 2009;29(3):499-503. https://doi.org/10.1016/j. gaitpost.2008.11.010 36. Polit DE, Beck CT. NURSING RESEARCH: Generating and assesing evidence for nursing practice. Philadelphia: Wolters Kluwer/LippincottWilliams &Wilkins; 2008. I episode 17 av podcasten «Lateralt ogmedialt» har vi fått besøk av Anne Marit Mengshoel. Fysioterapeutens podcast har skapt engasjement og debatt i flere fysioterapeutmiljøer. Professor emeritus Anne Marit Mengshoel har analysert en av episodene, noe som resulterte i fagessayet Kunnskap for å forklare og for å forstå – møte mellom ulike kunnskapssyn i diskusjonen om psykomotorisk fysioterapi. – Polarisert debatt Mengshoel mener debatten så langt til dels er polarisert. – Kunnskapen reduseres på den måten ved at det handler om effektstudier og måleinstrumenter. Dette er problematisk, sier Mengshoel, og viser til podcast-episoden om norsk psykomotorisk fysioterapi – som har blitt debattert i ulike fora. – Det ble en polarisert debatt. Det ble et behov for å nyansere. Dette inspirerte meg til å skrive dette fagessayet, fortsetter hun. I denne episoden tar programvertene Martin og Joakim utgangspunkt i dette fagessayet i samtalen med Anne Marit Mengshoel. De snakker om kunnskap, hva som er kunnskap – og ikke minst hvilken makt som følger med kunnskapen. Startet man i feil ende? Det reflekteres også over teorigrunnlaget vi har i fysioterapien. Mengshoel sier blant annet noe om at fysioterapien kanskje startet litt i feil ende; at man søkte å bevise at fysioterapi er bra – uten at man egentlig stilte kritiske nok spørsmål til hvor selve ideene kom fra? Og hvorfor jobber mange fysioterapeuter som de gjør? – Jeg tenker ofte, hvorfor tenker vi fysioterapeuter som vi gjør overhodet? Hvorfor er vi så opptatt av palpasjon, holdning, kroppen? På hvilken måte forstår vi dette? Den biomedisinske tilnærmingen er mer rettet mot akutte tilstander, men hos kronikerne så baller det på seg, det blir betydelig mer komplisert. Du finner episoden her: https:// www.fysioterapeuten.no/fysioterapeut-fysioterapeuter-fysioterapi/ ny-pod-episode-om-kunnskapensmakt/148409 Ny pod-episode: Om kunnskapens makt

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy