Fysioterapeuten 3-2023

FYSIOTERAPEUTEN 3/23 37 © Author(s) (or their employer(s)) 2023. Re-use permitted under CC BY-NC. No commercial re-use. See rights and permissions (https://creativecommons. org/licenses/by-nc/4.0/). Published by Fysioterapeuten. Kort sagt • Studien har vist at fysioterapeuter kan fremme og støtte bevegelsesglede og endringsprosesser gjennom samhandling med hjertepasienter, enten dette skjer som ledd i systematiske rehabiliteringsopplegg eller ved korte møter med hjertepasienter på veien fra hjertehendelse til hverdagsliv. Vår studie har vist at organisering av tilbudene i seg selv kan virke ekskluderende for kvinner. Her kan fysioterapeuter bidra til redusert sosial urettferdighet i helse gjennom å variere tiltakene –variasjon i sted, organisering, individ/gruppe, tid på døgnet, og språk. Videre forskning bør utforske betingelser for at fysioterapifaget – teoretisk og praktisk – kan blir mer sensitivt for betydningen av kjønn, og på hvilke måter fysioterapifaget og praktiserende fysioterapeuter kan bidra til å utjevne sosiale helseforskjeller. ling. Denne artikkelen vil vise og diskutere hvordan fysioterapeuter kan bidra til at forløpet etter en hjertehendelse/- sykdom blir bedre tilpasset kvinners behov. Teoretisk perspektiv: Kjønn og helse er noe vi gjør mer enn noe vi har Denne studien bygger på en handlingsorientert forståelse av kjønn og av helse. Kjønn sees som noe vi gjør, og vår biologi som plastisk og adaptiv (9). Helse forståes her som ressursmobilisering (10) og meningsfull sosial praksis (11), slik at vi har mer enn individuell kunnskap, erfaring og kroppslig kapasitet å spille på. Et alminnelig hverdagsliv inneholder forhandling og kommunikasjon med omgivelsene, og kjønn er en viktig forskjell som utgjør en forskjell når det gjelder helse og sykdom, og tilgang til helsetjenester (12,13). Hanne Haavind (14) foreslår at i møte med nye empiriske felt skal vi spørre «Hvor er kjønn?» og «Hva gjør kjønn?». Disse spørsmålene hjelper oss å se vårt kjente empiriske felt med nye blikk – vi skaper en de-familiarisering. Vi følger kjønn som biologi, som identitet, som kulturelle symboler og som sosial struktur (15:4) når vi leter etter svar på hva kvinner gjør på veien fra hjertesykdom tilbake til hverdagslivet. De fire dimensjonene ved kjønn blir analytiske nøkler (16) for å forstå og lære mer om hvordan kvinner forholder seg til egen helse og hjertesykdom. Det gir samtidig innsikt i på hvilke måter fysioterapeuter er til stede i dette landskapet, og hvordan de kan påvirke det som skjer. Illustrasjon: Lea Iselin Mentzoni-Reite og Benny Konradsen

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy