Fysioterapeuten 3-2023

FYS I OTERAPEUTEN 3/23 49 Det er en økende forståelse i traumefeltet om at senvirkninger av traumer erfares og opprettholdes i kroppen, og kan gi vedvarende stressreaksjoner sompåvirker hormon, immun og sentralnerve-systemet og derved handlings- og reaksjonsmønstre. Dette kan gi ulike somatiske og psykiske symptomer og sykdommer. Kurset er for psykomotoriske fysioterapeuter. Det har 3 samlinger à 2 dager og vil veksle mellom teori, praksis og drøfting/refleksjon. Tidspunkt: 18. september-5. desember 2023 Påmeldingsfrist: 31. juli 2023 Sted: Trondheim Kursledere: Marianne Jensen og Ingunn Brønstad Det å arbeide med barn krever en kompetanse som sikrer en profesjonell utøvelse ovenfor barn- og ungdom, foreldre og andre aktører. Ortopediske problemsstillinger hos barn finner man på alle tjenestenivåer. Fordypningskurset «Ortopedi for barn og unge 0-18 år» er et kurs som fokuserer på de vanligste ortopediske problemstillinger sommanmøter hos barn og ungdom. Tidspunkt: 4.-8. september 2023 Påmeldingsfrist: 1. august 2023 Sted: Oslo Kursledere: Kirsti Krosby og Henriette Paulsen • Kollegaveiledning er åpent for alle, men obligatorisk for NFF-spesialister som skal fornye sin spesialistgodkjenning • Ved å delta i en kollegaveiledningsgruppe kan du ta med deg verdifull støtte og trygghet i rollen som fysioterapeut. Dette ved å løfte faglige og etiske problemstillinger- og reflektere over disse individuelt og i et team Se fysio.no for mer informasjon og oversikt over planlagte grupper Kurset omfatter generelle og spesifikke undersøkelser av overekstremiteter, samt pasientsentrerte behandlingsalternativer for symptomlindring og optimalisering av funksjon. Tidspunkt: 4.-6 september og 6.-7. november 2023 Påmeldingsfrist: 4. august 2023 Sted: Oslo Kursledere: Stephanie Lemieux og Joost VanWijchen Fordypningskurs i traumeforståelse og fysioterapi Ortopedi for barn og unge 0-18 år Kollegaveiledning Grunnkurs i undersøkelse og behandling av overekstremitet Kollegaveiledere: Sigrid Engen og Kirsti Krosby Kurset er for fysioterapeuter somønsker utvidet kompetanse og praktiske ferdigheter i undersøkelse, behandling og klinisk resonnering for muskelskjelettlidelser. Tidspunkt: 23.-25. oktober og 4.-5. desember 2023 Påmeldingsfrist: 22. september 2023 Sted: Oslo Kursledere: Randi Welle og Kristin M. Bjerkås Grunnkurs i undersøkelse og behandling av cervical

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy