Fysioterapeuten 4-2018

14 FYSIOTERAPEUTEN 4/18 AKTUELT Hvert år får mer enn 23.000 norske barn og unge en idrettsskade. Fysioterapeut og professor Grethe Myklebust ved NIH mener fysioterapeu- ter i større grad må bidra til å spre kunnskap om skadefore- bygging. TEKST Tone Elise Eng Galåen fysioterapeuten@fysio.no EN ALVORLIG idrettsskade i ung alder kan i verste fall vare livet ut. Skader får konse- kvenser for individet, for klubben, og det er kostbart: En fremre korsbåndskade vil på kort og lang sikt koste samfunnet mellom 500.000 og én million kroner. Men hva om det fantes enkle oppvar- mingsøvelser som beviselig halverte risi- koen for idrettsskader? Og hva om alle disse øvelsene var samlet i én app, og spesielt til- passet 51 ulike idrettsgrener? – Appen «Skadefri» og nettstedet www. skadefri.no er forskningsbasert kunnskap gjort lett tilgjengelig for trenere og utøvere på alle nivåer. Vi ønsker å formidle hvordan du kan halvere risikoen for idrettsskader ved å drive strukturerte oppvarmingsøvelser, sier Myklebust. Være i forkant Hun kaller det prestasjonsforbedring. – Du blir ikke en bedre utøver hvis du er skadet. Hvorfor ikke være i forkant? Den som greier å unngå skader, får mer tid på idrettsbanen. Så enkelt er det. Siden de fleste pasienter kommer til be- handling og rehabilitering etter at skaden har skjedd, er den sekundære forebyggingen meget relevant for fysioterapeuter. – Vår oppgave er å holde folk friske lengst mulig slik at de kan være aktive og leve et godt liv. Med tanke på folkehelse vet vi at mange idrettsskader får konsekvenser også på lang sikt, og at det lett kan oppstå nye ska- der i kjølvannet av den første. Leger, ortope- der og fysioterapeuter rundt om på norske sykehus anbefaler derfor Skadefri-konseptet til pasientene sine, sier Myklebust. Treningsprogrammene er utviklet ved Senter for idrettsskadeforskning på Norges idrettshøgskole (NIH), og er et samarbeids- prosjekt mellom Den internasjonale olym- piske komité (IOC) og NIH i forbindelse med Ungdoms-OL i Nanjing i 2014 og på Lillehammer i 2016. Øvelsene er kategorisert under hver en- kel idrettsgren, og demonstrert ved hjelp av video og bilder. Videoene kan lastes ned til bruk i presentasjoner eller foredrag. Man kan også velge øvelser ut ifra kroppsdelene skulder, rygg, lyske, hamstrings, kne og an- kel. På nettsidene kan du i tillegg lese arti- kler om overtrening, luftveisplager og be- lastningsstyring. Dette er informasjon som både fysioterapeuter, trenere og utøvere vil ha nytte av. Trenger du å se hvordan man be- handler en akutt skade eller teiper en ankel, finnes også dette lett tilgjengelig. – Vi har fått norske utøvere fra alle de re- spektive idrettene til å demonstrere på video hvordan øvelsene utføres. Det er et poeng at de som skal bruke appen kjenner seg igjen med hensyn til klær og utstyr, forklarer My- klebust. Halvert risiko Senter for idrettsskadeforskning har som oppdrag å gjøre solid forskning som gagner idretten og folk flest. Treningsprogrammene er utviklet med støtte i randomiserte kon- trollerte studier, i første rekke gjennomført blant utøvere innen fotball og håndball. – Studiene viser at ved systematisk bruk av et strukturert oppvarmingsprogram, re- duseres skaderisikoen med inntil 50 pro- sent. Forskningsartiklene vi skriver er det Klok av Skadefri NY APP Grete Myklebust ved NIH vil forebygge idrettsskader hos barn og unge. Foto: NIH.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy