Fysioterapeuten 4-2018

18 FYSIOTERAPEUTEN 4/18 AKTUELT Forskerne bak en ny studie fra NTNU konkluderer med at det kan være viktigere å trene enn å gå ned i vekt for pasienter med koronar hjertesykdom. TEKST Dagrun Lindvåg dl@fysio.no OBSERVASJONSSTUDIEN er utført med data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøn- delag (HUNT), og ble publisert i Journal of The American College of Cardiology (JACC) i mars, skriver gemini.no . En av forskerne bak studien er Trine Mo- holdt ved Institutt for sirkulasjon og bildedi- agnostikk, NTNU. Nesten 30 år Studien omfattet 3.307 personer med koro- nar hjertesykdom, hvorav 1.038 var kvinner. De ble fulgt fra 1985 og fram til slutten av 2014. 1.493 av deltakerne døde i studieperi- oden, og 55 prosent av dødsfallene skyldtes hjerte- karsykdom. Deltakerne ble delt i tre grupper: inak- tiv, litt fysisk aktiv, men under anbefalt ak- tivitetsnivå, og fysisk aktiv tilsvarende eller over anbefalt aktivitetsnivå. Anbefalt aktivi- tetsnivå er minst 150 minutter per uke med moderat fysisk aktivitet, eller 60 minutter per uke med hard fysisk aktivitet. Litt aktivitet hjelper Resultatene viste at risikoen for tidligere død var høyere for gruppen helt inaktiv enn for begge de andre gruppene. Å være litt aktiv, selv om det er under anbefalt nivå, gir bedre prognoser enn om man ikke mosjonerer i det hele tatt, ifølge denne studien. Vektøkning ble derimot ikke forbundet med økt dødelighet i denne studien. Og vekttap ble bare forbundet med økt risiko for dødsfall blant de som var normalvektige i utgangspunktet. Det var ingen redusert ri- siko for dødsfall som følge av vekttap. – Mer vekt på trening På spørsmål om hvordan disse funnene kan oversettes til praktiske retningslinjer, sier Moholdt at hun ville lagt enda mer vekt på trening: – De kliniske retningslinjene for hjerte- pasienter nå, er å ha normalvekt og være fy- sisk aktiv. Jeg ville ha stresset treningsbiten mer. Når det gjelder fysisk aktivitet, må man gjøre det som gjør at man kommer i bedre form. Det vil si trening med høy intensitet. Gjør noe som får deg til å puste og pese, som gjør at det er vanskelig å snakke, men ikke så vanskelig at du ikke greier å holde på i fire- fem minutter, sier Moholdt til Gemini. Når det gjelder fysisk aktivitet, synes hun ikke at funnene i denne studien er spesielt overraskende: – Men at det ikke var økt risiko ved å gå opp i vekt for de som allerede er overvektige, det synes jeg er litt overraskende. – Fedmeparadokset en myte Konklusjonene i studien får kritikk av pro- fessor Bård Eirik Kulseng ved NTNU for å være for bastante. Han mener at det såkalte «fedmeparadokset», at overvekt kan beskyt- te mot sykdom, er en myte som er tilbake- vist av mange, skriver gemini.no . Kulseng er professor ved Institutt for kli- nisk og molekylær medisin, NTNU, og leder for Senter for fedmeforskning og innovasjon ved St. Olavs Hospital. – Artikkelen bekrefter at fysisk aktivitet kan beskytte mot hjertekarsykdom. Studien peker også på at trening gjør at det er min- dre farlig å ha fedme. Studier har tidligere vist at fysisk aktivitet også har gitt psyko- sosiale gevinster. Kroppens styring av vekt, matinntak, aktivitet, forbrenning og psyke er meget kompliserte prosesser. Det er å dra det for langt å tro at bare du trener, blir alt bra, sier Kulseng. n Trening viktigere enn vektnedgang?

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy