Fysioterapeuten 4-2018

FYSIOTERAPEUTEN 4/18 19 Fysioterapeuter er den yrkes- gruppen flest mener er best kvalifisert til å behandle mus- kel- og skjelettlidelser, ifølge Helsepolitisk Barometer 2018. Men langt færre vet at fysio- terapeuter også jobber med folkehelse og livsstilsendring. TEKST og FOTO Dagrun Lindvåg dl@fysio.no ÅRETS Helsepolitiske Barometer ble lagt fram på et seminar i Filmens Hus i Oslo den 11. april. Resultatene viser at stadig flere er- kjenner at velferdsstaten står overfor store utfordringer. For en stor del av velgermas- sen var helsepolitikken avgjørende for hvil- ket politisk parti de stemte på ved Stortings- valget i fjor høst. Hele 36 prosent mener at oppgavene i helsevesenet er blant landets største utfordringer. Andelen som mener dette har økt med ti prosentpoeng fra 2016. Helsevesenet ligger nå på andreplass på lis- ten over de 14 største utfordringene landet står overfor. Pasientbehandling Et viktig tema i Helsepolitisk Barometer er pasientbehandling, der Norsk Fysioterape- utforbund (NFF) og andre organisasjoner har bidratt med spørsmål. På spørsmål om hvilken yrkesgruppe som er best kvalifisert til å behandle muskel- og skjelettlidelser, svarte 43 prosent fysiote- rapeut, 21 prosent kiropraktor og 15 prosent fastlege. På de neste «plassene» følger napra- pat (11 prosent), osteopat (ni prosent) og akupunktør (tre prosent). Samtidig svarte så mange som 23 prosent at de ikke visste hvem som var best kvalifi- sert på dette området. Kantar TNS påpeker at det her er en overrepresentasjon av per- soner som ikke har vært i kontakt med hel- sevesenet. Livsstilsendring og sykefravær Når det gjelder livsstilsendring, skårer fy- sioterapeutene dårligere. På spørsmål om hvilken profesjon som er spesielt egnet til å veilede befolkningen til en sunnere livs- stil, svarer 71 prosent ernæringsfysiolog, 30 prosent mener det er fastlegen og 20 prosent helsesøster. Kun ti prosent mener at fysiote- rapeutene er spesielt egnet til å veilede folk til en sunnere livsstil. Når det gjelder sykefravær ser det ut til at fysioterapeutenes arbeid er godt kjent. 35 prosent svarer lege og 30 prosent svarer fy- sioterapeut på spørsmålet om hvilke yrkes- grupper som er spesielt effektive i arbeidet med å redusere sykefraværet. Deretter følger psykologene med 25 prosent, «vet ikke», kiropraktor, ergoterapeut, «ingen av disse», naprapat, akupunktør og osteopat. Skolehelse og psykiske lidelser Skolehelsetjenesten er et område som NFF har jobbet mye med, og 30 prosent av del- takerne i undersøkelsen mener at fysiotera- peuter bør være representert her. Spørsmålet som ble stilt i undersøkel- sen var som følger: Mange unge sliter med hodepine og magevondt, i tillegg til smer- ter i nakke og skuldre. Enkelte sliter også med stress og bekymringer. På bakgrunn av dette, hvilke yrkesgrupper mener du bør være representert i skolehelsetjenesten? 54 prosent svarte helsesøster, 48 prosent psyko- log og 30 prosent svarte at fysioterapeut bør være en del av skolehelsetjenesten. Deretter fulgte lege med 20 prosent. Hva så med lettere psykiske lidelser, som psykomotorikerne jobber mest med? Ett av spørsmålene var hvilke yrkesgrupper som er spesielt egnet til å gi et tilbud til pasienter med lettere psykiske plager. Her kommer fysioterapeut nede på sjette plass, med fire prosent. Det er stor enighet om at det er psy- kolog (68 prosent) som er best egnet til å gi disse pasientene et tilbud. n Helsepolitisk Barometer 2018: Både godt og dårlig nytt for fysioterapeuter FOTO: Terje Borud.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy