Fysioterapeuten 4-2018

20 FYSIOTERAPEUTEN 4/18 AKTUELT Akershus Universitetssy- kehus (Ahus) er i ferd med å etablere en tverrfaglig hodepineklinikk, trolig den første i offentlig regi i Norge. Der ønsker de også fysioterapeuter. OVERLEGE Kjersti Vetvik, ved Nevrologisk avdeling på Ahus, sier til Dagens Medisin at hode- pine må behandles ut ifra flere vinklinger. –Vi tilbyr kognitiv terapi, håper å få med fysioterapeuter og skal lære opp en sykepleier. I tillegg har vi en fysikalsk me- disiner vi kan bruke ved behov, sier Vetvik. Hvert år får 1.500 pasienter hjelp ved Dansk hodepinecen- ter for ansiktssmerter, hodepine som er vanskelig å behandle, el- ler for en sjelden hodepinetype. Ved senteret, som også driver forskning, jobber nevrologer, psykologer, sykepleier, fysiote- rapeuter og psykiatere. Professor og legeRigmorHøj- land Jensen ved Dansk hodepi- necenter holdt foredrag under Nevrodagene i Oslo i april. Hun kunne fortelle om gode resul- tater. Blant annet at pasientene etter ett års behandling i gjen- nomsnitt har 60 prosent reduk- sjon i fravær fra jobb eller skole, ifølge Dagens Medisin. n FORSKERE har i mange år anbefalt kvinner spesifikke øvelser for å lukke skilte magemuskler etter graviditet og fødsel, så- kalt rectus diastase. En ny studie viser at de har tatt feil, skri- ver forskning.no. Fysioterapeut og professor Kari Bø ved Norges idretts- høgskole (NIH) er en av ekspertene som inntil ganske nylig har anbefalt øvelser som trener den indre tverrgående mage- muskelen, transversus abdominis, for å redusere kløften. I en ny studie finner blant andre Kari Bø og stipendiat San- dra Lødeng Gluppe ved NIH at trening av den tverrgående magemuskelen kanskje ikke virker likevel. Musklene glir sna- rere litt lenger fra hverandre enn å dra seg sammen. – Jeg er ikke redd for å innrømme at jeg har tatt feil om dette, sier Bø til forskning.no . Mageøvelsene ble testet på nybakte mødre som en del av en annen studie om effekten av bekkenbunnstrening etter fødsel (2015). n SVERIGE har fått sin første fysioterapeut med doktorgrad innen reha- bilitering av dyr. Temaet er undersøkelse og ana- lyse av smerte hos hun- der med artrose. Ann Essner er ikke bare den første fysiotera- peuten i Sverige med en doktorgrad innen dyre- helse, men en av kun ti fysioterapeuter internasjonalt, skriver det svenske tidsskriftet Fysioterapi. Essner tok videreutdanning i veterinærmedisin for autori- serte fysioterapeuter ved Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i 1999 og ble spesialist i 2016. Hun var også en del av et fag- miljø som startet interessegruppen Legitimerade sjukgymnas- ter inom veterinärmedicin, som senere ble en egen seksjon for veterinærmedisin i forbunde t Fysioterapeuterna. I forskningen har hun studert måleegenskaper for under- søkelsesmetoder relatert til smerte hos hunder med artrose. Essner håper at avhandlingen kan bidra til økt interesse for ve- terinærmedisin blant fysioterapeuter. Originaltittel: On assessment methods related to pain in dogs with osteoarthritis. (Uppsala universitet, 2018). n Tverrfaglig hodepineklinikk Mageøvelser uten effekt Første doktorgrad innen fysioterapi og dyrehelse

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy