Fysioterapeuten 4-2018

FYSIOTERAPEUTEN 4/18 23 Aktivitetsfokusert terapi fokuserer på menings- fulle, målrettede og funksjonelle aktiviteter, hvor barnet er en aktiv part i læringsprosessen. gulvet i krabbestilling hvor hun støtter seg på strake armer og trekker begge ben sam- tidig fremover. Hun bruker oftest elektrisk rullestol til forflytning utendørs og innen- dørs, og triller manuell rullestol selvstendig på korte avstander innendørs. Anna bor sammen med foreldrene og to søsken. Hun går i andre klasse på sin nær- skole, hvor hun har assistent. På skolen står hun daglig i ståskall, og har fysioterapi 1x/ uke hos privatpraktiserende fysioterapeut. Anna fungerer faglig og sosialt godt. Hun har utfordringer med verbalt språk. På friti- den deltar hun ukentlig i kor. Intervensjon Annas opphold ved BHSS innebar et sam- arbeid etter Lokalmiljømodellen (4) mellom BHSS og habiliteringstjenesten i barnets hjemfylke før, under og etter oppholdet (fig. 1). Aktivitetene ved BHSS tilpasses det en- kelte barns forutsetninger og bygger på det barnet lar seg motivere for. Tiltak for å sti- mulere barnets motivasjon for fysisk aktivi- tet er å forberede barnet på hva et opphold innebærer (formøte), at barnet svarer på et digitalt spørreskjema før oppholdet (BAR- NAS1), samtale med barnet om aktivitets- ønsker og aktivitetserfaringer etter ankomst BHSS, veiledet deltakelse i lystbetonte akti- viteter, samt å la barnet være medbestem- mende i utarbeidelsen av mål for oppfølging i lokalmiljøet. Fire uker før oppholdet ved BHSS møttes fagpersoner fra BHSS, alle barna og forel- drene i gruppa og fagpersoner fra habilite- ringstjenesten og kommunen som Anna bor i. Anna deltok på formøtet lokalt sammen med begge foreldrene, søster og kontaktlæ- rer. Hun fikk muntlig og visuell informasjon om BHSS og aktiviteter hun kunne delta på. En uke før oppholdet svarte Anna på et digitalt spørreskjema som kalles BARNAS1. Anna så bilder fra 14 fysiske aktiviteter, og svarte ved å trykke på tre «smileys» om hun hadde «veldig lyst», «litt lyst» eller «ikke lyst» til å delta på aktiviteten. BARNAS1 er BHSS’ egen tilpassede versjon av verktøyet «Preferences for Activities of Children» (PAC) (7, 8). FIGUR 1 Habiliteringsforløp over seks måneder. FIGUR 2 Annas aktivitetspreferanser for 14 relevante aktiviteter for årstiden.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy