Fysioterapeuten 4-2018

24 FYSIOTERAPEUTEN 4/18 FAG KASUISTIKK Annas svar på BARNAS1 ble returnert elektronisk til BHSS, hvor fysioterapeuten brukte det som utgangspunkt for samtalen med Anna og foreldene etter at de ankom BHSS. Anna hadde «veldig lyst» til å ri, klatre og å være i basseng, mens hun «ikke hadde lyst» til å trene i treningsrom (fig. 2). Aktiviteter under oppholdet Anna deltok på et tre ukers opphold på BHSS. Tilbudet bestod av individuelt tilpas- set, motorisk trening og aktivitet i gruppe. Anna var sammen med åtte barn med va- rierte fysiske og psykiske funksjonsnedset- telser i alderen 6 - 11 år. Hovedmålet for Annas opphold var å prøve ut aktiviteter og hjelpemidler som kunne videreføres i lokalmiljøet. Anna del- tok i et variert utvalg av organiserte aktivite- ter innendørs og utendørs (fig. 3). Hun del- tok på tre til fem økter med fysisk aktivitet daglig. Øktene varte fra 30 minutter til en time. Ut fra hennes forutsetninger og behov var det fokus på trygghet og mestringsfølelse i aktivitetene, samt trening av muskelstyrke og leddbevegelighet, balanse, koordinasjon, gangfunksjon og annen forflytning. Bassengaktivitet Anna hadde noe erfaring med å være i vann sammen med familien. Ved ankomst brukte hun armringer og badering, beveget seg fritt rundt og så ut til å trives i vannet. Hun var ikke vanntilvent; hun likte ikke å få vann i ansiktet og kunne ikke dukke ansiktet i vannet. Anna deltok i syv organiserte økter på dagtid, samt var i bassenget på fritiden sammen med en forelder. Hun hadde med seg en fysioterapeut i alle organiserte økter på dagtid. Anna deltok på fellesleker med de andre barna, og jobbet konsentrert med oppgaver til ferdighetsmerket i vann (fig. 4). Hun deltok også i frilek eller hadde pauser mellom oppgavene, hvor hun selv bestem- te. Leker hun likte godt var «sangleker» og «hermeleken». Hovedfokus var vanntilven- ning, ryggflyt, ryggsvømming og vertikal rotasjon. Målet var at Anna skulle bli tryg- gere i vannet, både i forhold til å få vann i ansiktet og få best mulig kroppskontroll i vannet for å minske graden av støtte fra hjel- per. I tillegg gav aktiviteten god trening av venstre hånd/arm, balanse/styrke av bolen og koordinasjon av armer og/eller arm/ben. Anna viste fremgang i løpet av opphol- det, og fikk vannmerket Boblen (fig. 4). Hun ble tryggere, brukte ikke flytehjelpemidler, men måtte fortsatt ha en voksen i nærheten. Hun trakk seg sideveis med hendene på bas- sengkanten, og dukket hele ansiktet under vann i seks sekunder. Hun hadde bedre kon- troll på å legge seg til ryggliggende (vertikal rotasjon) og slappet bedre av i kroppen i ryggliggende. Hun trengte litt støtte under ryggen for å få best mulig flytestilling på ryggen. For å få fremdrift ved ryggsvøm- ming fungerte det best med symmetriske armtak, samt raske benspark for å unngå å flektere for mye i hofteleddene. Bensparket var en form for «tråkkebevegelse» med lett adduksjon i hofteleddene. Når hun følte seg trygg, utfordret hun seg selv jevnlig også uten støtte av voksen, eksempelvis dukket hun med hele ansiktet, la hodet bakover med ørene under vann mens hun holdt seg FIGUR 3 Annas ukeplan for andre uke av oppholdet. FIGUR 4 Svømmeforbundets ferdighetsmerker med assistanse i basseng.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy