Fysioterapeuten 4-2018

40 FYSIOTERAPEUTEN 4/18 REPORTASJE Fysioterapeut Frode Bukkvoll, den eneste ansatte i Frisklivs- sentralen Røros, har mange jern i ilden. Ett av dem er en treningsgruppe for kreftpa- sienter. TEKST og FOTO Anne Kristiansen Rønning fysioterapeuten@fysio.no BUKKVOLL kombinerer en 40 prosent stil- ling ved frisklivssentralen med å være kom- munefysioterapeut i 60 prosent stilling. – Det er givende å jobbe på frisklivs- sentralen, og jeg føler at jeg får gjort mye, selv om jeg bare er en. Treningsgruppen for kreftpasienter er ett av tilbudene vi kjører. De er en herlig gjeng, og oppmøtet er godt. Deltakerne gir også tilbakemelding om at de har bra utbytte av å være med i trenings- gruppen, sier Bukkvoll. Hver tirsdag klokka ni foregår treningen i et gammelt klasserom i en nedlagt skole. Etter om lag ett års drift er det ingen tvil om at tilbudet er liv laga. – Det er artig å lede gruppa. Deltakerne er motiverte og alltid i godt humør. Jeg veileder dem, og håper at det gir inspirasjon som de kan ta med hjem, slår fysioterapeuten fast. Tidligere jobbet han som trener på lands- laget for funksjonshemmede i skiskyting, og i dag er han fysioterapeut på juniorlandsla- get. Det er egentlig det samme han prøver å få til der, som her: – Målet er å få folk til å yte det aller beste, ut fra sine forutsetninger. «Førkjan åt’n Frode» Inne på den gamle skolen på Røros tripper seks damer opp trappene og entrer det lyse, avlagte klasserommet. Frisklivssentralen har kjøpt inn matter og baller, og annet relevant utstyr. På Facebook heter treningsgruppa Førkjan åt’n Frode». Det er en lukket grup- pe, der Frode kan gi beskjeder til deltakerne, og vice versa. – Målet er å gi dem en god treningsstund hver gang, med både styrke og utholdenhet, sier han, før han setter damene i sving. Brått står alle seks på ett ben på en balansepute, mens de kaster ball til hverandre. Bukkvoll skrur på musikk, og damene er konsentrer- te. Etter oppvarmingen er det en ny ball- øvelse. Her går det på presisjon og litt lø- ping. Det er to lag, og den som kaster stiller seg bakerst på motsatt lag etterpå. – Gode pasninger, damer, roser Bukkvoll. – Ja, vi er snart på landslaget nå, sier en deltaker, og alle begynner å flire. De tar en slurk av drik- keflaskene sine, før de går i gang med styrkesirkelen. Her er det mage- og ryggøvelser, og øvelser for hofter, knær og armer. Balanse og konsentra- sjon. – Damene jobber i 40 sek- under, og tar en pause på 20 sekunder, før de gjentar i 40 sekunder. Jeg gir dem helt ordinære styrkeøvelser med noen tilpasninger. De har uli- ke kreftdiagnoser, men bryst- kreft er en gjenganger, forkla- rer Bukkvoll. Han påpeker at det er viktig å følge med hver enkelt deltaker. – De har alle ulike utfor- dringer. Og jeg er nøye med å observere og støtte. Glad for samlokalisering – Deltakerne er i ganske bra form. De fleste har vært i be- handling eller er fremdeles i behandling. Ikke sjelden run- ger latteren høyt her inne. De er en humørfylt gjeng, smiler Bukkvoll. Han påpeker at det er god dokumenta- sjon på at styrketrening har like god effekt på kreftpasienter som på andre. – Så det er ingen grunn til at personer med kreft ikke skal trene styrke. Fysioterapeuten ser også med egne øyne at deltakerne har god effekt av å være med. – De sier det er positivt å delta her, og at de blir i bedre form av det. Jeg ser også at de gjennomfører øvelsene med bedre teknikk, sier Bukkvoll. Han og kreftkoordinatoren i Røros kom- mune, Gunlaug Sivertsen, har kontor i samme hus, nemlig kommunens sykehjem. De møtes titt og ofte i lunsjen eller i andre settinger, og kan snakke om hvordan det Trening for kreftpasienter Førkjan åt’n Frode FYSIOTERAPEUTEN – Jeg veileder. De har alle sine plager de må ta hensyn til. Og jeg tilrettelegger øvelsene, sier fysioterapeut og frisklivskoordinator Frode Bukkvoll.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy