Fysioterapeuten 4-2018

FYSIOTERAPEUTEN 4/18 41 går. Kreftkoordinatoren sender iblant nye pasienter til Bukkvoll, og nyttig informasjon kan sendes begge veier. Bukkvoll er glad for samlokaliseringen. – Ikke bare er Sivertsen i samme bygg, jeg har også fysioterapeutene i kommunen tett på. Totalt sett jobber sju fysioterapeuter i kommunehelsetjenesten på Røros, i ulike stillinger. Selv om jeg er den eneste ansatte i frisklivssentralen, føler jeg meg aldri alene, sier han. Varierte tilbud til befolkningen Han synes det er artig å være frisklivskoor- dinator. – Det supplerer det andre jeg holder på med. I kommunefysioterapistillingen jobber jeg mest forebyggende med barn og unge, men også litt med generell behandling, for- klarer han. På frisklivssentralen leder han også ei treningsgruppe for de som er på såkalt Frisklivsresept. Her får deltagerne tilbud om fellestrening to ganger per uke i en periode på tolv uker. – En dag er det styrketrening, den andre er fokuset utholdenhet. Det er et lavterskel- tilbud, som ikke krever henvisning fra lege. Målgruppen er personer som har utviklet  Treningstilbudet • Treningstilbudet til kreftpasienter er for innbyggere i Røros kommune. • Temakafe og Treffpunkt er interkommunale tilbud for kommunene Røros, Os og Holt- ålen. Samarbeidspartnere er Kreftforeningen, frivilligsentralene i kommunene (Tema- kafe) og helsesøstre/frivillige via Kreftforeningen (Treffpunkt). • Treffpunkt for barn og unge, Røros: Et tilbud til barn og unge mellom 6 og 16 år som er pårørende til alvorlig syke eller har mistet noen nære i sykdom, ulykke eller selvdød. GODT HUMØR Under treningen runger latteren jevnlig. Damene trimmer både kroppen og lattermusklene.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy