Fysioterapeuten 4-2018

FYSIOTERAPEUTEN 1/18 45 informasjon fra NFF Tittel De nordiske land har stått fram med en sterk felles stemme. Internasjonalt samhold Fred Hatlebrekke forbundsleder 4 De nordiske fysioterapeutforbundene har i flere tiår samarbeidet for å styrke fysio- terapeuters posisjon og betydning i helsetjenesten, både nasjonalt og internasjonalt. Første gang de nordiske forbundslederne møtte hverandre samlet var i 1968. Dette ble etter hvert starten på jevnlige møter, som til slutt ble årlige møter fra slutten av 80-årene, med deltakelse også fra forbundssekretariatene. Møtene har hele tiden vært uformelle med saker av felles interesse, blant annet om utdanningsspørsmål, påvirkningsarbeid og ikke minst forberedelser til WCPT-kongressene. På disse kon- gressene har de nordiske landene ofte stått fram med en sterk felles stemme. Nordisk møte ble i år lagt til vakre Loen i Nordfjord i midten av april, der vi i lø- pet av et par dager fikk presentert hva som skjer av fagpolitisk aktivitet i de enkelte landene. Vi fikk også tid til å sette fokus på betydningen av fysisk aktivitet i skolen, og professor Geir Kåre Resaland ved Høgskolen på Vestlandet holdt et engasjerende foredrag om emnet. Til slutt gikk vi gjennom sakene som skulle tas opp til behandling på General Meeting i den europeiske regionen av WCPT. Møtet i Dublin ble gjennomført i løpet av tre hektiske dager i slutten av april, og var det 11. møtet etter at europaregionen av WCPT formelt ble opprettet i Estoril i 1998. Representanter for 35 land møtte fram, og de fleste deltok på en workshop om merkevarebygging og kommunikasjon. NFF ligger godt an i forhold til mange andre europeiske land når det gjelder å kommunisere i sosiale medier, men selvsagt er det fortsatt en del å hente. Først og fremst kan vi bli enda bedre historiefortellere. End- ringer i bruk av sosiale medier skjer fort, og synlighet i de ulike sosiale mediekana- lene er uten tvil svært viktig for å få fram våre politiske og faglige budskap. Sentralt i europaregionen av WCPT er de tre arbeidsgruppene for profesjonsfag- lige forhold, utdanning og forhold innen EU. Rapporter for de to siste årene ble lagt fram i Dublin. I tillegg godkjente delegatene arbeidsgruppenes anbefalinger for ak- tivitet for de neste to årene. En av rapportene beskriver fysioterapi i primærhelsetje- nesten der det blant annet legges vekt på verdien av direkte tilgang til fysioterapi og samhandling med annet helsepersonell. Over hele Europa oppleves det et press på primærhelsetjenesten der fysioterapeutene leverer gode tjenester. Her ligger Norge langt framme, men enda bedre samhandling med fastlegene vil bidra til en mer ef- fektiv helsetjeneste. Emma Stokes som er leder i WCPT deltok også på møtet og holdt en engasjerende tale som peker ut retningen fram mot General Meeting i WCPT som avholdes neste år i Geneve. Der samles 109 medlemsland med 450.000 medlemmer i ryggen for å stake ut kursen for videre felles aktiviteter til nytte for brukerne av våre tjenester.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy