Fysioterapeuten 4-2018

FYSIOTERAPEUTEN 4/18 5 aktuelt AT SAMHANDLINGSREFORMEN har ført til økt press på primær- helsetjenesten er velkjent. Pasientene er trenger mye mer hjelp etter utskrivning fra sykehus. Fysioterapihverdagen i mange kommuner er nå slik, at det meste av kapasiteten brukes på disse pasientene. «Vanlige» pasienter, ofte med kroniske lidelser, kommer langt bak i køen. I Rygge kommune forteller fysioterapeut og fagkoordinator Aud Irene Holtan at kronikerne kan stå på venteliste et år uten at det skjer noe. Enkelte institutter har gitt opp ventelister. De henviser heller videre til helprivate. I Stryn kommune i Sogn og Fjordane fortviler fysioterapeuter vi har snakket med over «katastrofalt» lange ventelister. Hvordan skal fysioterapeutene manøvrere og prioritere i dette terrenget? Innen utgangen av året skal Blankholmutvalget komme med sin utredning om prioritering i kommunehelsetjenesten. Uten en eneste fysioterapeut rundt bordet. Om ventelister og prioriteringer Les mer på de neste sidene. LANG VENTETID – Det er et voldsomt trykk for å få time hos meg, sier avtalefysioterapeut Jørn Sunde Drageset i Olden. Vegg i vegg holder fysioterapeut Irene Krogh Opheim til. Hun er privatpraktiserende uten driftstilskudd. Hos Opheim kan du få time på dagen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy